Svenska kyrkan

Svår hunger och akut fattigdom i Palestina

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 10:38 CEST

Matsituationen i Palestina är i det närmaste katastrofal, säger Lutherhjälpens direktor Christer Åkesson, som nyligen besökt området. Det visar den FN-rapport om rätten till mat som beskiver situationen i de ockuperade områdena1.

• Vart femte palestinskt barn under fem år är undernärt, och drygt 15 procent lider av en akut blodbrist som påverkar deras fysiska och mentala utveckling negativt.

• Över hälften av alla palestinska hushåll äter bara en måltid per dag och över hälften av alla palestinier är helt beroende av matutdelning.

• Matkonsumtionen har minskat med 25-30 % per person. Det beror huvudsakligen på arbetslöshet (ca 65%) och utegångsförbud (33%).

• Cirka 60 procent av palestinierna lever i akut fattigdom.

Huvudorsakerna till den svåra situationen är avstängningar och begränsningar av palestiniernas rörelsefrihet, samt att palestinsk mark förstörs, exproprieras och konfiskeras.

– Trots att konflikten är så uppmärksammad, glömmer vi bort hur människorna drabbas, säger Christer Åkesson. Palestinierna dör inte av svält, men undernäringen i Gaza är på samma nivå som i fattiga länder i centrala och södra Afrika.

Det råder inte brist på mat i de ockuperade områdena men de är avstängda från varandra och det är svårt att få tag i maten. Avstängningen gör även att människor har svårt att försörja sig, och kan därför inte heller köpa den mat som finns.

Det råder dessutom allvarlig brist på vatten i de palestinska områdena. Tankbilar har svårt att komma igenom vägspärrar, vilket betyder att många byar saknar vatten dagar i sträck.

– Många verkar ha gett upp, de ser ingen framtid. Hela tiden stöter de på hin der för att kunna försörja sig och leva ett värdigt liv. Men det finns människor som vägrar att ge upp och hittar sätt att klara av den svåra situationen. De står för ett hopp mitt i hopplösheten, säger Christer Åkesson.

Lutherhjälpen arbetar genom ett globalt nätverk av kyrkor som leds av samarbetsorganet ACT (Action by Churches Together) med bland annat stöd till matutdelning, inkomstgenererande projekt, hälsovård och utbildning för unga. Läs mer om arbetet på www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen

Lutherhjälpen är den del av Svenska kyrkan som ansvarar för katastrof- och utvecklingssamarbete. Styrkan är ett unikt, globalt nätverk med en mycket stark lokal förankring. Arbetet handlar om att skapa förutsättningar för människor att leva och utvecklas på sina egna villkor, samt att bekämpa orsakerna till hunger, fattigdom och förtryck.

Pg 90 02 56-9 står öppet för bidrag.