Kronofogdemyndigheten

Svårare att få skuldsanering

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 09:03 CET

Under 2010 beviljades nästan 4 900 skuldsatta personer skuldsanering och möjlighet till ett skuldfritt liv. Det är en ökning med 21 procent jämfört med föregående år. Siffran av antalet personer som beviljats skuldsanering kunde dock ha blivit ännu högre om inte Kronofogden tvingats att skärpa sin tillämpning av lagen efter ett beslut från Högsta Domstolen i höstas.

– Det är positivt att fler skuldsatta får en möjlighet att återställa balansen i sin ekonomi och att fler fordringsägare kan få betalt för en del av sina fordringar. Det är det som är syftet med skuldsaneringslagen säger Anna-Carin Gustafsson Åström, chef för skuldsaneringen på Kronofogden.

Siffran av antalet personer som beviljats skuldsanering kunde dock ha blivit ännu högre om inte Kronofogden tvingats att skärpa sin tillämpning av lagen efter ett beslut från Högsta Domstolen i höstas. Under sista kvartalet 2010 ökade andelen avslag med 10 procent.

– Högsta Domstolen har skärpt praxis kring bedömningen av de skuldsattas återbetalningsförmåga. Beslutet gör att Kronofogden inte längre har samma möjlighet att bevilja lika många människor skuldsanering som tidigare. Det är naturligtvis någonting vi tycker är olyckligt utifrån syftet med lagen, regeringens intentioner och då behovet av en skuldsanering är stort hos många, säger Anna-Carin Gustafsson Åström.

2010 ansökte nästan 8 000 personer om skuldsanering, vilket är den högsta siffran någonsin. 64 procent av alla som söker får sin ansökan beviljad och Kronofogdens uppföljning visar att de allra flesta, 95 procent, klarar av sin skuldsanering och får möjlighet till ett skuldfritt liv.

– I det läge vi nu är ser Kronofogden behov effektivare regler som på allvar kan mildra överskuldsättningens konsekvenser/situationen för de överskuldsatta. Regler som minskar det personliga lidandet och inger ett ökat förtroende hos de inblandade parterna och hos samhället i stort. Det skulle alla vinna på, avslutar Anna-Carin Gustafsson Åström.

För statistik för kommuner och län, se www.kronofogden.se

Kontaktpersoner:
Anna-Carin Gustafsson Åström, chef för skuldsaneringen på Kronofogden
tel: 010 574 83 63, 073 944 22 53

Våra lokala kontor:
Fredrik Abrahamsson, teamledare Östersund 
tel: 010 577 64 06
Ritwa Mathsson Övergaard, teamledare Stockholm
tel: 010 578 31 73
Ulla Haag Salomonsson, teamledare Göteborg
tel: 010 573 40 56
Marie Moberg, teamledare Kalmar
tel: 010 575 69 19
Eva Palmqvist, teamledare Malmö
tel: 010 574 76 90