Riksdagen

Svårare att få ut passbilder

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 18:05 CEST

Det ska bli svårare att få ut personfotografier, till exempel passbilder, från offentliga register. En klar majoritet i konstitutionsutskottet sade i dag ja till regeringens förslag om att skärpa sekretessen för fotografier i offentliga register. Bakom beslutet står alla partier utom Miljöpartiet.

De nya reglerna innebär att fotografier nu ska få lämnas ut bara om det står klart att personen på bilden eller någon närstående till den personen inte kommer att lida något men av att bilden lämnas ut.

Orsakerna till regeländringen är främst att människor ska slippa oroa sig för att bilder av dem själva, som de är tvungna att lämna in till myndigheter i olika sammanhang, publiceras eller används i sammanhang som upplevs som hotfulla.

KU delar regeringens uppfattning om att lagen på det här området måste skärpas. Utskottet instämmer i regeringens resonemang om att den enskildes trygghet väger tyngre än att alla enkelt ska kunna få ut personfotografier från offentliga register.

Passregistret och vägtrafikregistret är exempel på offentliga register som innehåller bilder. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2004.

Riksdagen väntas debattera och fatta beslut i ärendet den 27 maj.

För mer information ring föredragande i KU Margareta Landerholm, tfn 08-786 44 15.

Förarbeten
Regeringens proposition 2003/04:93
Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU17

Cecilia Doyle
informationssekreterare, tfn 08-786 40 53, 020-349 000