Transit

Svårare att skapa konst och kultur i Stockholmsregionen

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 07:00 CET

I dag släpps Transit Kulturinkubators förstudie om yrkeskonstnärers skapande och produktion av konst och kultur i Stockholms län. Många av dem riskerar att förlora sina arbetsplatser och sin kollegiala gemenskap på grund av rivningar och hyreshöjningar.

Nästan hälften av de professionellt verksamma konstnärerna inom de olika konstformerna i Sverige är lokaliserade till Stockholm. Här produceras en stor del av den kultur som skapas för hela landet. Förstudien beskriver dagens situation för flera olika konstproduktionsplatser i länet.

- Vägen från idé till färdigt verk är oftast ensam, lång och ekonomiskt osäker. Därför är det viktigt att vi yrkeskonstnärer, inom alla discipliner, har tillgång till anpassade arbetsplatser där vi också kan ha utbyten med kollegor, säger Anna Ridderstad, bildkonstnär på föreningen WIP:Sthlm, en av landets största ateljéeföreningar som snart måste flytta på grund av rivning.

Flera av de stora ateljéerna, verkstäderna och replokalerna kommer att tvingas flytta från sina nuvarande platser. Det riskerar att försämra förutsättningarna för de oberoende konstnärerna och deras skapande av den konst och kultur som ska upplevas av invånare och besökare. Samtidigt ökar också efterfrågan av offentlig konstnärlig gestaltning i och med det omfattande byggandet av bostäder och mötesplatser.

- För att vi alla i samhället ska kunna ta del av konst och kultur på landets teatrar, konsert- och konsthallar, kulturhus och andra offentliga platser som gator, skolor och sjukhus, krävs det en mångfald av yrkeskonstnärer för ett brett kulturliv, säger Sara Lönnroth, verksamhetsledare på Transit. I dag är det ekonomiskt och arbetsmiljömässigt ansträngt att verka som oberoende konstnär. Om situationen förvärras riskerar vi att konsten i framtiden kommer att skapas av en liten homogen grupp och att färre medborgare därmed kommer att lockas av kulturutbudet. 

Ladda ner förstudien: http://transitsthlm.se/wp-content/uploads/Forstudie-av-Infrastruktur-for-Konstproduktion.pdf

Förstudien är finansierad av Stockholms stads kulturförvaltning och Stockholm Business Region. 

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator och ligger på Telefonplan i Stockholm. Transit erbjuder yrkesverksamma filmare, scenkonstnärer, musiker, bildkonstnärer och formgivare ett tvåårigt residens för utveckling av deras oberoende konstnärliga verksamheter. Transit finansieras av verksamhetsbidrag från Stockholm läns landstings kulturförvaltning. www.transitsthlm.se