Riksdagen

Svårare att slippa undan böter i EU

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 08:47 CEST

Böter som döms ut i ett EU-land ska enklare kunna krävas in i ett annat EU-land. Det är tanken med det rambeslut som alla partier i justitieutskottet i dag sagt ja till. Utkastet till rambeslutet som regeringen förslår att riksdagen godkänner har förhandlats fram inom EU.

Bakgrunden till beslutet är att det i dag är svårt att driva in böter när en person lämnat det land där han eller hon fick böterna. Syftet med de nya reglerna är att människor och företag inte ska kunna komma undan böter som de fått i ett annat EU-land än det där de bor och verkar.

Om en person dömts till böter för till exempel fortkörning i ett EU-land och personen i fråga sedan lämnar landet ska böterna, med det nya förslaget, enklare kunna drivas in bland annat i den dömdes hemland.

Riksdagen planerar att debattera och fatta beslut i ärendet den 17 juni.

För mer information kontakta föredragande i justitieutskottet Mattias Möller, telefonnummer 08-786 43 48.

Förarbeten
Regeringens proposition 2003/04:92
Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU28

Cecilia Doyle
informationssekreterare, tfn 08-786 40 53, 020-349 000