Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Svårlöst ekvation väntar för energibolagen

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:08 CEST

Energibolagen brottas just nu med den svårlösta ekvationen - rekordhöga priser på fossila bränslen, kraftigt ökad efterfrågan på energi och krav på renare utsläpp. Samtidigt hårdnar kampen mellan den energiintensiva industrin och energibolagen när det gäller energikällor. När spelplanen delvis ritas om, sätts nu ny teknik för energiproduktion och effektivisering allt högre upp på energibolagens och den energiintensiva industrins agendor. Det visar en ny rapport från PricewaterhouseCoopers med svar från 118 högre chefer inom energibranschen.

Många bolag inom energisektorn, både statligt och privat ägda, har som högsta prioritet att säkerställa tillgången på bränsle och utvinning av alternativ energi. Undersökningen visar att bolagen nu ser över mixen av fossilt respektive icke fossilt bränsle och ökar intresset för att förvärva energikällor Gränserna mellan energibolag och bränsleproducenter är även på väg att suddas ut. Hälften (51 %) av de undersökta energibolagen planerar att investera i energikällor för att därmed ta kontrollen över energiproduktionen. En tydlig ökning från fjolårets undersökning då vart tredje företag (33 %) angav samma intentioner.
- Om energibolagen vill göra verklighet av sina visioner ställs stora krav på strategiska förberedelse. Vi ser att bolagen riskerar att pressas från fler fronter. Konkurrensen är stor från oljejättar och statliga olje- och gasbolag. En annan trend är att energiintensiva företag tar kontrollen över sin egen energiproduktion, vilket energibolagen för första gången i undersökningens tioåriga historia ser som ett större hot än konkurrensen inom den egna branschen, kommenterar Martin Gavelius, ansvarig för Climate Change Services inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Energieffektivisering allt viktigare för energibranschen*
I topp på listan över teknikutveckling återfinns teknik för energieffektivisering, som 79 % tror kommer att ha en stor påverkan på branschen. Därefter följer gas och på plats nummer tre hamnar vindkraften, som dock backar något i förhållande till 2007 års undersökning.

Ett av de områden där förväntningarna på teknikutveckling växer snabbast är solenergisektorn. Drygt hälften av de utfrågade (54 %) tror att solenergi kommer att ha en stor påverkan på branschen under de kommande tio åren. En kraftig ökning från förra årets undersökning då endast en av fem (20 %) såg samma ljusa framtid för solenergi.
- I ett svenskt perspektiv har mycket fokus fullt naturligt legat på vindkraften. I ett globalt perspektiv är dock solen en outnyttjad resurs och där växer nu solenergi fram som ett allt hetare alternativ. Vi kan även se en gradvis ökning i synen på energieffektivisering under de tre senaste åren. Intressant är att sex av tio svarande (59 procent) anser att det är upp till respektive regering att driva dessa frågor snarare än branschen, säger Martin Gavelius, ansvarig för Climate Change Services inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Om undersökningen
I den internationella undersökningen som omfattar 37 länder, har 118 företagsledare och högre chefer verksamma inom energibranschen medverkat. Ladda ner rapporten Utilities global survey 2008 på Öhrlings PricewaterhouseCoopers webbplats (www.pwc.com/se).

* Se bilaga 1

För ytterligare information:
Martin Gavelius, ansvarig Climate change services, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 335 29, mob 0709-29 35 29

Martin Askman, Marketing & Communications, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 336 85, mob 0709-29 36 85

Fakta om Öhrlings PricewaterhouseCoopers:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med 3 400 medarbetare och kontor på 125 orter runt om i landet. De 60 000 kunderna utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i PricewaterhouseCoopers med över 146 000 medarbetare. Därigenom kan koncernen erbjuda kompetens och nätverk i 150 länder världen över.