Naturskyddsföreningen

Svårt att handla för den som inte har bil

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 09:04 CEST

Svenska Naturskyddsföreningen har, i samarbete med Pensionärernas Riksorganisation, kartlagt var affärer är etablerade och om man kan ta sig till affären utan bil. Resultatet är nedslående.

Undersökningen genomfördes i samband med PRO:s årliga prisundersökning av dagligvaruaffärer. Bakgrunden är den kraftiga utbyggnad av externhandel som nu sker i industriområden, längs motorleder och i tätorternas utkanter och som utarmar handeln i centrum och bostadsområden.

1993 fanns 6 678 dagligvarubutiker i Sverige. 2004 återstår bara 4 719 butiker. En dagligvarubutik har försvunnit varannan dag den senaste tioårsperioden och undersökningen visar dessutom att flera som nu byggs är svåra att nå utan bil.

- När handelns nyinvesteringar lämnar centrum och bostadsområden ökar biltrafikens miljöpåverkan. Den som inte har bil får svårare att ta sig till affären, vilket är särskilt vanligt bland äldre och funktionshindrade säger Jens Forsmark, Svenska Naturskyddsföreningens handläggare för planering av handel.

Totalt kartlades 715 butiker i undersökningen. Mer än 50 procent av butikerna i externa lägen bedömdes vara krångliga att ta sig till för den som inte har bil. Många av dessa butiker tillhör de kedjor som nu snabbt expanderar i externlägen. Det innebär att tillgängligheten till dagligvaruhandel minskar i takt med utbyggnaden.

Hela 87 procent av de affärer som anses svåra att ta sig till utan bil har en busshållplats inom 200 meter från affärsentrén. Busstillgängligheten förefaller alltså vara god till affärerna, även vid flertalet av de butiker som anses svåra att nå utan bil. Detta tyder på att lokaliseringen är avgörande för tillgängligheten.

- Man kan inte etablera affärer långt bort från bostäderna och sedan tro att det kan kompenseras med kollektivtrafik. Tillgängligheten måste finnas med redan vid planeringen av var affärer ska få byggas konstaterar Jens Forsmark.

Läs hela undersökningen på: http://www.snf.se/pdf/rap-trafik-proextern.pdf
Läs mer om externhandelns miljöproblem på: http://www.snf.se/verksamhet/trafik/externhandel.htm

Mer information: Jens Forsmark, Handläggare, Planering av handel, tel 073- 374 13 31