Hjälpmedelsinstitutet

Svårt att hitta och förstå informationen på myndigheternas e-tjänstsidor

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 11:36 CEST

Det går att beställa blanketter, deklarera och boka tid hos läkaren direkt på datorn. Men många tycker att det är svårt att hitta på webbsidorna och saknar hjälpfunktioner när de inte förstår hur de ska göra. Det visar en undersökning från Hjälpmedelsinstitutet.

– Nästan hälften av deltagarna i vår enkätundersökning IT-frågan har någon gång stött på problem när de använt en e-tjänst, säger Jessica Karlsson vid Hjälpmedelsinstitutet. Personer med synnedsättning har t.ex. ofta svårt att hitta inloggning, lösenordsfält och skrivfält.

De flesta som svarade på enkäten använder olika e-tjänster. Att deklarera elektroniskt hos Skattemyndigheten är vanligast. Beställa hem personbevis och olika blanketter och boka tid hos läkaren eller bil­provningen är exempel på andra vanliga tjänster.

Målet med myndigheternas satsning på tjänster via webben, så kallade e-tjänster, är att det ska vara enkelt för medborgarna att komma i kontakt med myndigheterna. Tillgängligheten ska vara hög vilket också innebär att tekniken ska anpassas efter individens förutsättningar. Men enligt flera av dem som svarade på enkäten behöver informationen på webbsidorna förbättras för att fler ska kunna använda tjänsterna. Språket som myndigheterna använder är dessutom ofta svårbegripligt och information på teckenspråk saknas på många sidor m.m.

IT-frågan, enkäter på webben, drivs av Hjälpmedelsinstitutet och kommunikations­myndigheten PTS. Enkäterna vänder sig främst till personer med tal- och skrivsvårigheter, synskada, hörselskada, lindrigt utvecklingsstörning och kognitiva funktionsnedsättningar.

Artikel om undersökningen bifogas detta pressmeddelande.

Mer information om webbenkäten IT-frågan: www.hi.se/itfragan

För ytterligare information kontakta Hjälpmedelsinstitutet:

Jessica Karlsson, projektledare, 08-620 18 04, jessica.karlsson@hi.se

Claes Tjäder, chef för avdelningen för Teknik- och metodutveckling, 08-620 18 40, claes.tjader@hi.se