Tjänstemannaförbundet HTF

Svårt att kombinera arbete och föräldraskap

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 09:15 CEST

Ny undersökning:
HTFs nya undersökning visar att arbetslivet inte är barntillåtet. Kombinationen arbetsliv och karriär är svår att få ihop och kvinnorna anser att de missgynnats på grund av graviditet.

En tredjedel av de tillfrågade upplever att det ofta uppstår konflikter mellan rollerna som arbetstagare och förälder. Av de tillfrågade med barn uppger hela 40 procent att det är svårt att kombinera arbetsliv och föräldraskap.

Undersökningen, som genomförts av Gallup, visar också att 18 procent (16 procent år 2001) av de tillfrågade kvinnorna upplever att de missgynnats på jobbet på grund av att de är eller har varit gravida. Fortfarande frågar arbetsgivarna på anställningsintervjuer om planerarna att skaffa barn. Mer än en tredjedel av kvinnorna har fått frågan på anställningsintervjuer motsvarande siffra för männen är var tionde. -Det finns ingen anledning att fråga eftersom de flesta i åldersgruppen planerar att skaffa barn i framtiden säger HTFs vice ordförande Bengt Olsson

-Arbetssituationen, bristen på trygga anställningar och hoten om att missgynnas på grund av graviditet och föräldraledighet är avgörande redan när man börjar planera att skaffa barn eller inte. Många upplever också att arbetet tar för alldeles för mycket tid från barnen. HTF kräver en attitydförändring bland arbetsgivarna och i samhället. Man ska inte behöva välja mellan att vara förälder och yrkesarbetande, säger Bengt Olsson -Det är inte arbetsgivaren som ska avgöra när det är dags att skaffa barn, fortsätter Bengt Olsson. HTF har länge krävt en förstärkning av skyddet för föräldralediga. I första hand en lagändring så att arbetsgivarna inte kan säga upp en anställd under föräldraledigheten, avslutar Bengt Olsson

Motsvarande undersökning gjordes för två år sedan och undersökningen med jämförelser kan hämtas på HTFs hemsida www.htf.se

Presschef Stina Andersson 08-737 81 04, 070-636 91 20
Pressekreterare Maria Mirsch 08-617 70 36, 070-668 90 42