Sveriges Kommuner och Landsting

Svårt att överblicka konsekvenserna av ny a-kassa

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:19 CET

– Det är nästan omöjligt att få grepp om konsekvenserna för kommunerna av nya a-kassan när regeringen bara presenterat delar av förslaget. Det vi känner till i dag gör oss allvarligt oroade över kraftigt ökade kostnader för kommunerna, säger Britta Rundström, direktör på Sveriges kommuner och Landsting.

På tisdagen deltog Sveriges Kommuner och Landsting i arbetsmarknadsutskottets öppna utfrågning om arbetslöshetsförsäkringen med anledning av regeringens nya proposition i frågan.

– För två grupper kan vi omedelbart se ökade kostnader för kommunerna. Dels ungdomar som idag får rätt till a-kassa genom studerandevillkoret, dels de som får försörjningsstöd för att deras a-kassa är för låg. Den sistnämnda gruppen kan bli fler till följd av regeringens förslag, säger Britta Rundström.

– Vi förutsätter att regeringen kompenserar kommunerna för de övervältringskostnader som det här förslaget kan innebära. Annars finns det risk att kommunerna måste dra ner på kärnverksamheten, avslutar Britta Rundström.

Studerandevillkoret innebär att man kan få ersättning om man fullföljt och avslutat en heltidsutbildning över grundskolenivå som är studiemedelsberättigad och omfattar minst ett läsår och därefter ha varit anmäld hos arbetsförmedlingen, eller arbetat i minst 90 kalenderdagar under en period av 10 månader i direkt anslutning till den avslutade utbildningen.

För mer information: Britta Rundström, direktör, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, 08-452 79 06, 070-342 49 82

Pressjour: 08 - 452 7101