Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur

Svårt att teknikspara på konstadseffektiva kulturinstitutioner

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 12:54 CET

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen fick uppdraget av regionfullmäktige att undersöka om GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker kan spara 10 miljoner kronor genom teknik- och servicesamarbete. Nämnden kan nu konstatera att detta är omöjligt då institutionerna redan är hårt slimmade, trots verksamhet i toppklass.

- Tanken att se om det går att spara pengar är viktig, men svångremmen är redan hårt åtdragen och det finns inget utrymme för ytterligare besparingar inom teknik och service. Efter den här utredningen konstaterar kulturnämnden att operan och symfonikerna inte bara presenterar en verksamhet i absolut toppklass, de gör det också med en förhållandevis smal budget, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande.

Det var i budgetdokumentet från regionfullmäktige 2012 som nämnden fick i uppdrag av regionfullmäktige att utreda möjligheterna att spara in 10 miljoner kronor genom teknik- och servicesamarbeten på de två största institutionerna, GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker.

Teknikbudget redan begränsad
Tidigare erfarenheter av sammanslagningar av funktioner och personalkategorier på GöteborgsOperan (tidigare Stora Teatern) och Göteborgs Symfoniker har visat att de ekonomiska vinsterna ofta är försumbara, medan svårigheterna varit desto större, enligt kulturnämndens utlåtande.

Dessutom visar kulturnämndens utredning att Konserthuset endast hyr utrustning för totalt 455 000 kronor per år och samtidigt får in 490 000 kronor genom att i sin tur fakturera hyresgäster som nyttjar tekniken. GöteborgsOperan hyrde under 2012 utrustning för omkring 100 000 kronor.

Kulturnämnden konstaterar att inom just teknik- och serviceområdet är det omöjligt att spara 10 miljoner kronor, helt enkelt därför att utgifterna inte är i paritet med det tänkta sparbetinget.

- Ingen är mer angelägen än kulturnämnden när det gäller att vara ansvarsfull och effektiv med offentliga medel till kultur, men i detta fallet är sparförslaget inte görbart. Kanske kan man spara pengar genom att sänka de ekonomiska ramarna och låta institutionerna själva bedöma vart rationalisering kan göras. Men samtidigt måste vi alla regionpolitiker ställa oss frågan: hur mycket kan regionen spara och samtidigt bibehålla en de höga ambitionerna? GöteborgsOperan och Symfonikerna är avsevärt billigare i drift än alla jämförbara institutioner vi har tittat på, exempelvis i våra nordiska grannländer men har ett ypperligt internationellt renommé med hyllade och välbesökta uppsättningar. Där finns en balansgång som man måste närma sig med stor försiktighet, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande.


Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.