Visma Opic Upphandling

Svårt för företag att hänga med när LOU ändras

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 11:20 CET

Lyckat kakbak utan hela receptet? Nej knappast, men sådan är verkligheten för Sveriges alla anbudsgivare, dvs företag som vill göra affärer med offentlig sektor.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är tänkt att vara en beskrivning av den offentliga upphandlingsprocessen hos stat, kommun och landsting. Tyvärr är den inte komplett. Hela två tredjedelar styrs av rättspraxis som återkommande ändras av nya domar från EU. Dessutom finns en rad andra lagar och regler som påverkar upphandlingen.

Alltl detta är närmast omöjligt och framförallt mycket tidsödande för ett vanligt företag att hålla reda på. En lösning är att gå utbildningar som beskriver regelverken och affärsprocessen. OPIC har kurserna för företag som vill göra framgångsrika affärer med offentlig sektor – både för nybörjare och anbudsproffs.

OPIC utvärderar kursverksamheten löpande och har av besvarande deltagare fått medelbetyget 4,6 på en 5-gradig skala.
● 99% av dem rekommenderar kurserna till kollegor.
● 100% (alla!) ger högsta eller näst högsta helhetsbetyg.

Kurserna delas in i fyra katergorier:

Aktuellt
Dagsfärsk kunskap i seminarieform

Basic
Grundkurs i tre fristående delar:
Basic 1 – Offentligheten som kund
Basic 2 – Framgångsrik försäljning
Basic 3 – Skapa attraktiva anbud

Semi-Expert
Fördjupningskurser i aktuella ämnen för dig som vill specialisera dig.

Expert
Public Bid Manager, programutbildning i samarbete med IHM Business School. För strategiska anbudsproffs.

Läs gärna mer på http://www.opic.com/sv/Vinn-upphandlingar/

OPIC är medlem i Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag, SAUF

Om företaget
OPIC är sedan 1999 expert på upphandling och affärsrelationer mellan offentliga köpare och deras leverantörer. OPIC bevakar och informerar om aktuella upphandlingar och arkiverar avslutade affärer.
OPIC utbildar både nybörjare och proffs i upphandling och utvecklar företagens anbuds- och upphandlingsprocesser.
I OPICs verktyg TendSign skapar upphandlaren förfrågningsunderlag, annonserar, tar in elektroniska anbud, utvärderar och följer upp affären.

www.opic.com