Sveriges Yngre Läkares Förening

Svårt för ST-läkare att få gå kurser

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 08:54 CET

Det finns tydliga tecken på brister i utbildningsplaneringen för läkare under specialiseringstjänstgöring, ST. Dålig tillgång till kurser och annan extern utbildningen är den vanligaste anledningen till att ST-läkarna inte tror sig hinna uppnå specialistkompetens inom fem års tjänstgöring. Det visar en enkätundersökning bland 2 500 slumpvis utvalda ST-läkare som SYLF har gjort.

Målen för ST ska kunna uppfyllas på fem år. Eftersom målbeskrivningen skiljer sig åt mellan olika specialiteter är det viktigt att ST-läkaren tillsammans med handledare och studierektor lägger upp en individuell utbildningsplan. Här bör det finnas en rimlig fördelning mellan jourtjänstgöring och planerad verksamhet så att alla delmål kan uppfyllas. SYLF:s undersökning visar att verkligheten för många ST-läkare ser annorlunda ut. Det här medför att alla delmål inte kan uppfyllas inom den uppsatta tidsramen på fem år.

 

Lena Ekelius, ordförande i SYLF, nås på telefon: 073-08 66 073, e-post: lena.ekelius@sylf.se

John Gambe, utredningssekreterare SYLF, nås på telefon: 08-790 33 66, e-post: john.gambe@sylf.se

 

Hela rapporten samt högupplösta bilder finns på www.sylf.se.  

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund och organiserar underläkare. Föreningen har drygt 8 900 medlemmar och har 27 lokalavdelningar. SYLF arbetar bland annat med utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, sjukvårdsorganisatoriska frågor och arbetsmiljöfrågor. Läs mer på www.sylf.se.