Ynnor AB

Svårt nå målet fossiloberoende fordonsflotta 2030

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 14:41 CET

De flesta företag kommer att ha en fossilfri vagnpark innan 2030. Det visar en undersökning av 110 organisationer och företag med mer än 25 000 fordon i vagnparken. Men det betyder inte att målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 kommer uppnås.

- Företagens bilar hamnar på begagnatmarknaden och rullar på våra vägar i minst femton år till, säger Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, som gjort undersökningen Klimatsmart vagnpark.

55 av vagnparkerna hör hemma hos offentliga aktörer eller offentligt ägda bolag, lika många hos privata företag. Tre fjärdedelar av de privatägda företagen tror sig ha en fossilfri vagnpark 2030 medan något färre, två av tre, offentliga vagnparker kommer vara fossilfria 2030.

Idag har hälften av de offentliga vagnparkerna max 10 procent bilar som inte drivs med bara bensin eller diesel, medan andelen fossilfritt är mer än 70 procent bland de privatägda vagnparkerna. Trots det kommer fler offentliga vagnparker ha en större andel alternativa bilar om tre år jämfört med nu.

- Detta visar att även om offentliga aktörer har höga ambitioner, så är det i många fall företagen som agerar och uppnår resultat, kommenterar Ronny Svensson.

Det råder en samstämmighet bland deltagarna i Klimatsmart vagnpark om att laddteknik är det alternativ som kommer öka mest de närmaste tre åren. Elbil ökar i flest offentliga organisationer, medan laddhybrider ökar i flest företag. Även elhybrider och gasbilar kommer bli allt vanligare, gas särskilt i offentliga organisationer. Däremot kommer vätgasbilar vara ett ovanligt val även de närmaste tre åren, medan endast ett par offentliga vagnparker kommer ha fler etanolbilar än idag.

Medan offentliga vagnparkers klimatanpassning mer styrs av ägarkrav och policybeslut, bestäms företagens klimatanpassning i högre grad av ekonomiska faktorer – restvärdesutveckling, skatter och statliga subventioner – och förarnas önskemål.

- Beslutsfattarna i företagen har ofta bättre koll på vad bilarna kostar och lyssnar samtidigt på förarna, medan offentliga organisationer är mer styrda av direktiv och pekpinnar uppifrån, säger Ronny Svensson.

- Nu måste både företag och organisationer höja ambitionsnivån och utbytestakten av fossila fordon för att nå målet fossiloberoende fordonsflotta 2030, konstaterar han.

Undersökningen Klimatsmart vagnpark har gjorts i form av en enkät som skickats via mail till 955 vagnparksansvariga eller andra personer med kunskap om företagets eller organisationens personbilar och lätta lastbilar. Svar önskades inom 48 timmar. En påminnelse skickades ut. De 110 svaren, som ger en svarsfrekvens på 11,5 procent, är representativt för det ursprungliga urvalet.

Klimatsmart vagnpark är namnet på årets temakapitel i Tjänstebilsguiden, som distribueras i 10 000 exemplar i månadsskiftet april/maj.

Klimatsmart vagnpark är också ett unikt heldagsseminarium, som arrangeras i Stockholm 17 maj, med fokus på hur företag och organisationer ska göra för att få en klimatsmartare vagnpark.

Ynnor - kunskap för effektivare bilinnehav

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar med företagsbilar

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foton på Ronny Svensson