MSfonden

Svårt problem för MS-drabbade angrips med humor

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 09:43 CEST

Den 28 maj inträffar Internationella MS-dagen runt om i världen. Dagen sätter den neurologiska sjukdomen multipel skleros i fokus och strävar efter att höja medvetenheten om den verklighet MS-drabbade lever i. I Sverige hålls under Internationella MS-dagen ett öppet, kostnadsfritt seminarium – ”Tillgänglighet – vision eller fiktion” – för att belysa de tillgänglighetsproblem som finns för de som lever med MS.

Internationella MS-dagen hålls årligen och får olika fokus beroende på var i världen man tittar. I Sverige håller MS-fonden i år ett kostnadsfritt seminarium, öppet för alla, på Stadionmässan i Malmö.  Seminariet har tillgänglighet som tema och under rubriken ”Tillgänglighet – vision eller fiktion” belyses de problem i vård och samhälle som finns för den som lever med MS. 

Under seminariet riktar man fokus på kreativa idéer kring och positiv utveckling av tillgängligheten. Till sin hjälp under seminariet har MSfonden välkände komikern Kryddan Peterson. Med glimten i ögat och känsla för den svåra problematiken kommer han att slussa seminariepubliken genom en lekfull dialog om tillgänglighetsfrågan. Vid sin sida har Kryddan Peterson en ”expertpanel” bestående av Ola Citron (med. kropp), Eva Westerling (fil. knopp) och Marika Kajo (lek. läk).

– Med seminariet vill vi med värme och humor locka till större kunskap om tillgänglighetsproblemet hos främst politiker och beslutsfattare, säger Ulla Stålberg, MSfondens ordförande. Vi vill på ett engagerat och humoristiskt sätt peka på att en ökad tillgänglighet för MS-drabbade faktiskt både sparar och skapar resurser för såväl samhälle och individ.

Seminariet ”Tillgänglighet – vision eller fiktion” äger rum den 28 maj kl 9.30–14.00 på Stadionmässan i Malmö. Mer information finns på www.msfonden.se. Där finns även seminarieprogrammet i sin helhet att ladda ned.

För mer information, kontakta: 

Sanna Ohlander, MSfonden, 0708 49 48 90, sanna.ohlander@me.com

Om MS-fonden (EMSF)

MS-fonden (European MS Foundation) arbetar för att förbättra situationen för dem som har MS. Det gör vi genom att verka inom tre områden: rehabilitering, kunskap och forskning. MS-fonden är en av Svensk Insamlingskontroll godkänd insamlingsorganisation. Bidrag och gåvor kan sättas in på något av fondens 90-konton, plusgiro 90 01 38 - 9 eller bankgiro 900-1389.


Om MS-fonden (EMSF)

MS-fonden (European MS Foundation) arbetar för att förbättra situationen för dem som har MS. Det gör vi genom att verka inom tre områden: rehabilitering, kunskap och forskning. MS-fonden är en av Svensk Insamlingskontroll godkänd insamlingsorganisation. Bidrag och gåvor kan sättas in på något av fondens 90-konton, plusgiro 90 01 38 - 9 eller bankgiro 900-1389.