Nordens välfärdscenter

Svårt samordna insatser kring barnfattigdom i Norden

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 09:00 CEST

Trots flera år av uppmärksamhet och debatt är det tunnsått i Sverige med insatser som tar ett helhetsgrepp mot barnfattigdom. Situationen är motsatt i Norge. Det är det enda landet i Norden som har åtgärder med helhetssyn för att bekämpa barnfattigdom. Det är budskapet i Nordens Välfärdscenters nya rapport Insatser mot barnfattigdom.

Ewa Persson Göransson, direktör på Nordens Välfärdscenter, är kritisk till bristen på helhetssyn:

- Det är märkligt att vi i Norden inte tar bättre tag i problemet. Frågan har varit aktuell åtminstone sedan sekelskiftet och vi borde ha kommit en bra bit längre.

I Sverige lyfter rapportförfattarna fram Fryshusets projekt Barn till ensamma mammor som ett lyckat projekt med helhetsgrepp. I projektet är cirka 2 000 barn medlemmar och de deltar i olika aktiviteter tillsammans med sina mödrar.

Av de nordiska länderna är det bara Norge som tar helhetsgrepp i någon större utsträckning. Rapporten beskriver fyra åtgärder, som samtliga finns i Norge.

För att tala om helhetsgrepp krävs att åtgärderna omfattar alla medlemmar i en fattig familj där de olika myndigheterna samordnar sina insatser.

Rapporten från Nordens Välfärdscenter har skrivits av de norska forskarna Tone Fløtten, ledare vid Forskningsstiftelsen Fafo och Anne Skevik Grødem, forskningsledare vid Institutt for samfunnsforskning. Bakom arbetet med rapporten finns ett brett nordiskt samarbete och det är NORDBUK, Nordiska barn- och ungdomskommittén, som varit uppdragsgivare.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta Anna Gärdegård, projektledare på Nordens Välfärdscenter, anna.gardegard@nordicwelfare.org, 070-265 56 52.

Här finner du rapporten Insatser mot barnfattigdom.

Här finns mer information om projektet Barnfattigdom.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.