Kristdemokraterna, KD

Svårt sjuka ska inte behöva känna oro

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 15:32 CET

– Det är en självklarhet att cancersjuka eller andra allvarligt sjuka inte ska behöva söka nytt jobb. Det är bra att socialförsäkringsutskottet snabbt ingripit för att förtydliga regelverket.
Det säger Lars Gustafsson, riksdagsledamot (KD) i socialförsäkringsutskottet. Han uttalar sig med anledning av det beslut utskottet tagit för att ändra bestämmelserna i sjukförsäkringen.
– Det är befriande att alliansen i socialförsäkringsutskottet snabbt och prestigelöst idag beslutat förtydliga och utveckla reglerna kring sjukskrivna med allvarliga sjukdomar. När det saknas tydlighet växer spekulationerna och tänkta scenarier. Människor behöver veta att hjälp finns, fortsätter Lars Gustafsson.
–Den senaste tidens turbulens kring svårt sjuka, som enligt tolkningar av Försäkringskassan ska prövas mot hela arbetsmarknaden, får nu sin lösning genom beslutet. Detta minskar markant risken för allvarligt sjuka personer att hamna i ett gränsland i lagstiftningen, fortsätter Lars Gustafsson.
– Ett uppdrag till Socialstyrelsen kommer att lämnas för att förtydliga innehållet i begreppet allvarliga sjukdomar. På så sätt blir det tydligare för Försäkringskassan hur reglerna ska tolkas.  
– Utgångspunkten för arbetet med sjukförsäkringarna är för oss att ge stöd och hjälp till de sjuka som tidigare inte fått det. Människor får inte reduceras till sin diagnos utan ges en ärlig chans att komma tillbaka genom rehabilitering och hälsa, avslutar Lars Gustafsson.

För mer information:
Lars Gustafsson Riksdagsledamot (KD) Tel. 08-786 48 54 Mobil. 070-37 60 411
Jonathan Lindgren Politisk sekreterare Tel. 08-786 53 08 Mobil. 070-558 69 77
Hemsida: www.kristdemokraterna.se
Bildbank: www.bildbank.kristdemokraterna.se