Retriever Sverige AB

Svältande barn och svenska skolklasser dominerar mediebilden av biståndet

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 16:00 CEST

När svensk media skriver om bistånd illustreras detta oftast med bilder av svenska skolklasser, vita biståndsarbetare eller svältande barn. Biståndsresultaten lyser med sin frånvaro. Det visar en ny studie av Retriever, som har analyserat nära 1 400 tidningsartiklar om svenskt bistånd i Afrika på uppdrag av biståndsorganisationen We Effect.

Slutsatser från medieanalysen:

·  Offerbilder, det vill säga bilder på svältande barn eller människor på flykt, är de mest använda i artiklar om bistånd och står för en tredjedel av alla bilder. Trots att den mediala uppmärksamheten kring svält- och flyktingkatastrofer var betydligt lägre under 2012, fortsätter ändå bilder på offer att dominera i rapporteringen.

·  Det näst vanligaste är att artiklar om bistånd illustreras med bilder från Sverige. Bilder på vita biståndsarbetare och personer bakom insamlingsprojekt, såsom skolelever eller Rotaryföreningar.

·  Bara tre procent av alla bilder fokuserar på biståndets resultat och människor som gynnas av biståndet. Kvällspressen är ett undantag och står för hela 40 procent av de bilder som lyfter fram långsiktiga biståndsresultat och de som nås av biståndet.

·  Media rapporterar främst om Somalia, följt av Kenya, Uganda och Etiopien. Tanzania, som tar emot mest av Sveriges bistånd, återfinns först på sjätteplats.

·  Skånska tidningar skriver i högre grad om bistånd än medier från andra delar av landet. Även sett till ledarsidor är skånska journalister de mest aktiva i debatter om biståndspolitik. I över hälften av artiklarna har journalisten en tydligt positiv inställning till bistånd.

– Det är högst oroande att resultaten av biståndet inte når svenska tidningsläsare. Här måste både vi biståndsorganisationer och svenska medier bli bättre. Katastrofer och flyktingläger är en verklighet som vi inte ska bortse från, men det är viktigt att även andra bilder kommer fram som visar att det är långsiktigt arbete som krävs för att minska fattigdomen, säger Anneli Rogeman, vd på We Effect, före detta Kooperation Utan Gränser.

– Medieanalysen ställer en viktig fråga om vem biståndet faktiskt är avsett för. Tidningsartiklarna ger en bild av att biståndet mest handlar om godhjärtade svenskar som samlar in pengar i Sverige men ytterst lite av rapporteringen fokuserar på biståndets resultat och de människor som blir hjälpta av det, säger Ioanna Lokebratt, medieanalytiker på Retriever Sverige.

Om analysen: Analysen baseras på 1 378 tidningsartiklar publicerade under 2011 och 2012 i svenska tryckta tidningar, som handlar om bistånd i afrikanska länder söder om Sahara. Analysen har ett särskilt fokus på vilka bilder som illustrerar tidningsartiklarna.

Läs studien i sin helhet i bifogad PDF.

För ytterligare information – vänligen kontakta:

Ioanna Lokebratt, Medieanalytiker Retriever
Telefon: 0760-00 10 30, E-post: ioanna.lokebratt@retriever.se 

Marcus Lundstedt, pressekreterare We Effect
Telefon 070-107 43 17, E-post: marcus.lundstedt@weeffect.se

Retriever bevakar, sorterar och analyserar nyheter från digitala och tryckta medier. Vi är leverantör av mediebevakning, verktyg för redaktionell research, medieanalys och företagsinformation. Retriever ägs av Tidningarnas Telegrambyrå och norska nyhetsbyrån NTB. www.retriever.se

We Effect (före detta Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt biståndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. Våra fokusområden är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark. Bakom organisationen står ett sextiotal svenska företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen. www.weeffect.se.