Statistiska centralbyrån, SCB

Svagare utrikeshandel

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 10:03 CEST

Under första halvåret 2012 var den svenska exporten oförändrad medan importen minskade med 2 procent jämfört med samma period året innan.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-juni 2012 till 607 miljarder kronor. Värdet är procentuellt oförändrat jämfört med första halvåret året innan. Samtidigt minskade varuimporten med 2 procent och uppgick till 563 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 44 miljarder. Motsvarande siffra för samma period 2011 var 36 miljarder kronor.

Sveriges utrikeshandel var något svagare under det andra kvartalet i år jämfört med samma period 2011. Under det andra kvartalet minskade exporten med 1 procent och importen med 4 procent. Detta kan jämföras med en oförändrad nivå för både exporten och importen under det första kvartalet.

Detaljerade uppgifter för januari-juni 2012:

Importen från Tyskland minskade 6 procent

Sveriges export till EU-27 var oförändrad medan importen därifrån minskade med 3 procent. Exporten till euroländerna minskade med 2 procent och importen därifrån med 6 procent. Bland EU-länder ökade exporten till Tyskland med 1 procent, till Storbritannien med 8 procent och till Danmark med 5 procent. Importen från Tyskland minskade med 6 procent samtidigt som importen från Storbritannien och Danmark ökade med 12 respektive 1 procent.

Både exporten till och importen från övriga Europa ökade med 3 procent. Exporten till Norge ökade med 8 procent medan importen därifrån var oförändrad. Exporten till Ryssland minskade med 13 procent medan importen därifrån ökade med 8 procent.

Exporten till Asien minskade med 5 procent medan importen därifrån var oförändrad. Exporten till Kina ökade med 1 procent och importen därifrån med 3 procent.

Exporten till USA minskade med 4 procent medan importen därifrån ökade med 6 procent.

 Se tabell

Exporten av elektronik/telekom minskade 14 procent

Exporten av verkstadsvaror minskade med 6 procent. Inom detta varuområde minskade elektronik/telekom med 14 procent. Samtidigt minskade exporten av mineralvaror med 1 procent och skogsvaror med 2 procent. Exporten av energivaror ökade med 27 procent och övriga varormed 4 procent. Exporten av kemivaror var oförändrad.

 Se tabell

Importen av råolja ökade 25 procent

Importen av verkstadsvaror minskade med 5 procent. Inom detta varuområde minskade vägfordon med 9 procent. Energivaror steg med 8 procent varav råolja steg med 25 procent. Mineralvaror minskade med 10 procent. Importen av kemivaror och övriga varor var oförändrad.

Se tabell

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-11-27 kl. 09.30.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Utrikeshandel-ES/UI
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Maria Adolfsson
Tfn 08-506 947 25
E-post maria.adolfsson@scb.se
Utrikeshandel 08-506 949 72