Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Svagt intresse för fritidsresenärer skapar ökad biltrafik.

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 13:00 CEST

Tågbyte i Borlänge skrämmer många från att ta tåget till Dalafjällen och Siljansbygden.    Foto: Vi Resenärer

I Norge sätts över 23 000 fler sittplatser in i tågen  under påskhelgen. I Finland körs ett antal extratåg. SJs insats för helgresenärerna är dessvärre inte av samma omfattning. Tåget är därför ett alternativ för ytterst få resenärer under helgen.

Över hundratusen gästar Dalafjällen denna vecka och många besöker även Siljansbygden men det är redan helt fullt på de allra flesta tågen från Mora till Stockholm på Annandag Påsk, den stora hemvändardagen. Det finns endast platser kvar på kvällståget. Hur många vill komma hem till Stockhom Central först efter 22.00 dagen före en arbetsdag?

SJ sätter in ett extratåg men totalt sett går det ändock färre tåg på annandagen än på en vanlig vardag på Dalabanan. Många turister tvingas på annandagen åka lokaltåg utan sittplatsbokning mellan Mora-Borlänge för att där byta till ett SJ-tåg.

Att köra färre tåg under denna stora reshelg än under en vanlig vardag vittnar om ett svagt intresse hos SJ för fritidsresenärer. Det går denna gång inte att skylla på spårbrist då det finns plats för fler tåg på vardagar då  godstrafiken är intensiv. Det går heller inte att skylla på brist på uppställningsspår över natten då sådana inte behövs i detta fall.

Påsktrafiken på vägarna till Dalafjällen är ett stort problem. Den är mycket riskfylld och den kan inte sägas vara miljövänlig.

Det går att utnyttja den miljövänliga Dalabanan betydligt bättre och göra tåget till ett attraktivt alternativ till bilen. Fler riktigt långa tåg kan köras Mora-Stockholm. Inga fjällturister ska behöva byta tåg i Borlänge. Det torde också finnas en marknad för direkttåg Mora-Borlänge-Göteborg och Falun-Sandviken-Gävle-Stockholm.

Dalabanan, som många andra banor, behöver i första hand inte nya spår utan nya former av trafik med inriktning på fritidsresenärer och barnfamiljer.

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell