Insplanet AB

Svagt sjunkande försäkringspriser

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 08:39 CEST

Under första kvartalet i år sjönk priserna något på de vanligaste konsumentförsäkringarna bil, hem och villa. Det visar Insplanets Försäkringsprisbarometer, som jämfört mot sista kvartalet förra året.

"Även om skillnaderna är små är det glädjande ur konsumentperspektiv att kunna säga att priserna lättar något, och att det gäller samtliga av försäkringarna vi följer. Konsumentförsäkring går därmed mot strömmen något, i ekonomin som helhet hade vi en svag inflation under samma period." säger Erik Lif, informationschef på Insplanet. 

"Hemförsäkring har sjunkit något mer i pris. Förhoppningsvis är det en trend som kan motverka att många ungdomar och studenter saknar hemförsäkring. Flera i de grupperna kan ha valt bort hemförsäkring av kortsiktiga ekonomiska skäl.", fortsätter Erik Lif. 

Försäkringsprisbarometern för första kvartalet 2009: 

Genomsnittliga lägstapriser Kvartal 1 år 2009. Förändring mot Kv4 2008. 

(Bil) Trafikförsäkring 2 446 kr -0,3% 
(Bil) Halvförsäkring 3 647 kr -1,1% 
(Bil) Helförsäkring 6 203 kr -2,3% 
Hemförsäkring 1 165 kr -3,4% 
Villa/Villahemförsäkr 3 741 kr -1,7% 

Insplanets Försäkringsprisbarometer grundar sig på samtliga prisförfrågningar som genomförts i Insplanets nätbaserade, publika prisberäkningsmotor under angivna tidsperioder. Beräkningsmotorn tar fram upp till tio försäkringserbjudanden per förfrågan. Det lägsta priserbjudandet för varje förfrågan sparas till prisbarometern, som sedan redovisar medelvärdet av lägstapriserna, uppdelade för olika försäkringstyper. 

De prisgrundande faktorerna för en enskild försäkring är många. Att en enskild försäkring kostar mer eller mindre än medelvärdet behöver inte betyda att just den försäkringen är vare sig dyr eller billig. För att jämföra vad en enskild försäkring skulle kosta hos olika försäkringsbolag, använd den kostnadsfria jämförelsetjänsten på www.insplanet.com

För mer information kontakta: 
Erik Lif, informationschef Insplanet. Tel 08 51 000 062 eller 0704 386828. 
erik.lif@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser. www.insplanet.com 

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227 
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00 
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01 
100 41 Stockholm