Almega

Svagt tjänstefokus i Borgs budget

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 10:39 CEST

- Den kompetensintensiva tjänstesektorn har möjlighet att lyfta Sverige ur den kommande konjunktursvackan. Regeringen borde i budgeten valt att ta itu med de strukturella frågor som krävs för att ge tjänstenäringarna de bästa förutsättningar att skapa nya jobb och tillväxt i den globala konkurrensen, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef för Almega.

Det som behövs är bland annat avskaffande av värnskatten, utbildning som passar tjänstesamhällets förutsättningar, och en översyn av hela skattestrukturen.

Regeringen har tidigare på ett förtjänstfullt sätt drivit arbetslinjen genom att på flera sätt stärka incitamentet för arbete och därigenom ökat antalet människor som har ett jobb. Nu hade varit rätt tidpunkt att ta itu med förutsättningarna för de kompetensintensiva tjänstenäringarnas förutsättningar med sikte på framtida tillväxt.

Gör utbildning lönsamt

- Det måste bli mer lönsamt att utbilda sig. Därför behöver straffskatten på utbildning, den så kallade värnskatten avskaffas, och en översyn över hela skattestrukturen initieras i syfte att modernisera skattesystemet med inriktning mot sänkt progressivitet och lägre beskattning på arbete. Sänkningen av arbetsgivareavgiften är därför ett steg i rätt riktning men vi saknar en långsiktig strategi, säger Ulf Lindberg.

Regeringen bör satsa på en gymnasie- och högskola som mer utbildar utifrån tjänstesamhällets förutsättningar. Gymnasieutredningens förslag tillgodoser inte detta i tillräckligt hög utsträckning. Likaså har det föreslagna resurstilldelningssystemet till högskolan för svaga styrmedel för ökat samarbete mellan näringsliv och akademi.

Vidare saknar Sverige en nationell tjänsteforskningsstrategi trots att åtta av tio nystartade företag är tjänsteföretag och tjänstesektorn redan i dag är den enskilt största i såväl sysselsättning som BNP andelar.

- Regeringens arbete med att stärka incitament för arbete har varit betydelsefullt för tjänsteföretagen i servicesektorn. Skattereduktionen för köp av hushållstjänster har skapat när 10 000 arbeten (Almega/Demoskop 2008) i en bransch som tidigare led svårt av konkurrensen från svart sektor. Resultaten visar att skattenivån på servicetjänster kan leda till tillväxt av företag och nya jobb samt tränga undan svarta jobb. Nu är dags att även inbegripa de så kallade ROT tjänsterna i systemet, säger Ulf Lindberg.

Den aviserade Lagen om Valfrihetssystem (LOV) kommer på ett genomgripande sätt förändra förutsättningarna för valfrihet och mångfald av utförare inom kommuner och landstings tjänster. Förstärkningarna av konkurrenslagstiftningen kommer att öka företagens rättssäkerhet som leverantörer till offentlig sektor och därigenom ge mer värde för skattepengarna till medborgarna.

För mer information:

http://www.almega.se/

Ulf Lindberg

näringspolitisk chef Almega

tel. 08-762 69 51

mobil. 070-345 69 51

Anders Broberg

presschef Almega

tel. 08-762 68 59

mobil. 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 8 900 medlemsföretag med sammanlagt 400 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.