Skogsstyrelsen

Svampangrepp förstör ungskogar i Norrland

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 14:46 CEST

Törskatesvamp har angripit flera tusen hektar ungskog i framförallt Norrbotten. Det visar den kartläggning av svampangreppen som Skogsvårdsstyrelsen i Norrbotten genomfört under året.

Angreppen, som finns på tallskog främst i Norrbotten, leder till skador på trädet som i förlängningen gör att grenar, trädtoppar och ofta hela unga träd dör.

Skogsvårdsstyrelsen senaste kartläggning visar att svampangreppen i Norrbotten är omfattande även på mycket ung skog, något som tidigare varit ovanligt. I vissa tallbestånd har mer än 50 procent av träden angripits, och stora arealer av ungskog riskerar att dö av angreppen.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har på uppdrag av Skogsstyrelsen undersökt prover från sjuka träd men inte kunnat fastställa varför angreppen blivit så svåra.

– De ökande angreppen är mycket bekymmersamma, och vi vet i dagsläget inte varför de blivit så omfattande. Unga träd kan på några få år dö av törskateangrepp, och det är viktigt att det forskas vidare på orsaken till svampens aggressivitet, säger Heine Krekula, skogsskötselspecialist på Skogsvårdsstyrelsen Norrbotten.

Svampskadorna finns över hela Norrbotten, med en koncentration i framför allt Tornedalen och Gällivare kommun. Även Västerbotten och Gotlands kuststräckor lider till viss del av svampangreppen, medan övriga Sverige hittills varit relativt förskonat.

Törskatesvampen sprider sig till träden genom en att använda sig av en annan växt, vanligen Skogskovall, som mellanvärd. Trädens mottaglighet för törskateangrepp är ärftlig, och förs vidare från en generation träd till en annan.

Mer information:

Heine Krekula
Skogsvårdsstyrelsen Norrbotten
tel: 0920- 24 20 32 mobil: 070- 661 45 33

Hans Samuelsson
Skogsskötselenheten Skogsstyrelsen
tel: 036- 15 57 47

Ida Northfell
pressekreterare Skogsstyrelsen
tel: 036- 15 55 52 mobil: 070- 600 21 99