KSRR

Svaneberg - KSRR:s framtida lokalisering

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 12:30 CEST

Den 4 juni kl. 14.00 skriver Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande, Bo Bergbäck, prorektor Linnéuniversitetet, Thomas Lindh, ordförande Sustainable Sweden och Steve Sjögren, förbundsordförande KSRR på avsiktsförklaringen för miljöteknikcentrum och KSRR:s flytt till Svaneberg. Här planerar kommunalförbundet att bygga för innovation och framtidens avfallshantering.

KSRR anordnar tisdag 4 juni tillsammans med Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och Sustainable Sweden en informationsdag på platsen Svaneberg (Kalmar Dämme). Det finns ytterligare intressenter, som också finns representerade under eftermiddagen. Kalmar kommun redogör för sina planer kring Södra staden, Linnéuniversitetet visar upp sin forskning som idag bedrivs i området, Kalmar Vatten beskriver vattenreningen som sker i dammarna samt slutligen så berättar Kalmar Ornitologiska förening om fågellivet på platsen.

–  Möjligheterna med Svaneberg är många. Här inryms inte bara en ny citynära ÅVC, lokaliseringen av KSRR:s administration och övriga verksamhet, utan hit kan också Linnéuniversitetets forskning knytas, tillsammans med Dämmet och dess unika havsnära miljö, säger förbundschef Jan Fors.

Inom en överskådlig framtid väntas Kalmar alltså få ett miljöteknikcentrum i nära anslutning till stadskärnan. MTC Svaneberg blir den nya mötesplatsen för organisationer och näringsliv i miljöfrågor – allt detta sker i natursköna och rekreativa omgivningar.


 

KSRR är ett kommunalförbund med Kalmar-, Nybro-, Mörbylånga- och Torsås kommun som medlemmar. KSRR ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfallet från områdets drygt 105 000 invånare och har ca 30 000 abonnenter. Runt 80 anställda ser till att närmare 5 000 kärl töms och 1 000 fordon tas emot på våra återvinningscentraler dagligen. Verksamheten är helt taxefinansierad, omsätter ca 130 Mkr årligen och lyder under kommunallagen.