DALETO

Svanen märkta data program, finns det?

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2016 14:36 CEST

Vi anser att det borde finnas miljö märkning på data program, då olika program som utför samma arbete kan förbruka olika mängder energi för att utföra detta arbetet. Ett exempel på där det förbrukas mycket mera energi är när man skall ta en säkerhets kopia utav en databas. Detta kräver attt man periodvis kör en full säkerhets kopiering, även om inte allt innehåll har förändrats.

Detta istället för så som man gör med ostrukturerat data som tex filer, där man kan utföra en "progressive incremental forever"; dvs ta endast den del som är förändrad.

Om man tex har 30 dagars spartid, och utför en säkerhetskopiering i veckan, då skulle det gå åt:

- 550% (5 full kopior, + 30 incrementella kopior) i backup systemet

- Det skulle gå åt en hel del energi (resurser så som tex CPU, minne, disk prestanda  etc); för att utföra den fulla säkerhets kopieringen.

Om man istället kunde utföra en "progressive incremental forever" på även strukturerad data (databaser); så skulle det gå åt mycket mindre energi.

Andra exempel på energi slösande aparater är telefoner.

Där användarna normalt sätt har sina telefoner kopplade till tex iCloud etc.

När de tar ett foto, så hamnar en kopia på iCloud, som säkert har en säkerhets kopia (backup) på ifall det går sönder. 

Nu finns det 3 identiska kopior av samma foto.

Laddar dessutom användaren upp fotot till tex Facebook, så hamnar en 4:e kopia där; eftersom facebook säkert är säkerhetskopierat, och det är en "databas"; så finns det minst 2st flera kopior, och vips har man 6 kopior av samma foto.

Om man dessutom tar med sig telefonen till sitt arbete och laddar telefonen via USB; så får man en fråga om man vill synchronisera innehållet från telefonen med datorn. Många användare svarar jag på detta, och vips har man 7 kopior.

Eftersom företagets dator oftast brukar ha nät anslutna diskar; så hamnar en 8:e kopia på den som företaget har, och disken är säkert säkerhetskopierad, som blir den 9:e kopian av samma foto.

Genom att tänka "grönt"; så kan användarna bidra till att stoppa energi förbrukningen på IT; som håller på att bli den största energi användaren i världen.

Gör något ni med!

DALETO

DET GRÖNA IT VALET.

Mjukvaru tillverknings bolag.

Tillverkar data programvaror för att förbättra säkerheten, miljön etc.

> Världens snabbaste backup program, som gör livet enklare för er, inga mera full backuper

> Världens snabbaste återläsnings program, som läser tillbaka endast det innehåll som behövs.

Partners som vi arbetar med är: SuSE, RedHat, IBM, MongoDB etc..

ALLA VÅRA DATA PROGRAM SOM HAR SYMBOLEN : "Ready for Cloud and Smarter Infrastructure"; har passerat IBM's krav på att bli certifierade.

Ta gärna ett titt in på vår IT FABRIK: http://www.daleto.org