The Real Stevia Company - GRANULAR AB

Svar på interpellation om stevia

Press Release   •   Feb 02, 2007 11:23 CET

Svar på interpellation 2006/07:184 om naturligt stevia i stället för kemiskt sukralos och aspartam. Jordbruksminister ESKIL ERLANDSSON (c): ”Herr talman! Gunvor G Ericson har frågat mig om jag är beredd att i EU driva att stevia ska tillåtas som livsmedelstillsats och att kemiskt framställda sötningsmedel ska bytas ut i enlighet med försiktighetsprincipen. En fråga har också ställts till mig om vilka riktlinjer jag kommer att verka för att Livsmedelsverket får. De frågor som tas upp i interpellationen behandlar bland annat goda matvanor, säkra livsmedel, miljö och utveckling av nya produkter – frågor som hör ihop, som jag anser är synnerligen viktiga och som därför står högt upp på den politiska dagordningen.”

Läs om hela debatten i Word dokument "Svar till interpellation"