Sverigedemokraterna Forshaga

Svar till debattartikel i NWT 17 september

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 10:15 CEST

Emma Söderberg Majanen Liberala Ungdomsförbundet framför i en debattartikel i NWT 2008-09-17 en del virriga teser om att Sverigedemokraterna är främlingsfientliga eftersom Sd vill ha en reglerad invandringspolitik. Den mest sannsynliga orsaken till att hon kommer med ett sådant påstående är i likhet med alla andra" politiska korrekta" att de fått för sig att det är främlingsfientligtatt vilja verka för en restriktivare invandringspolitik. Detta är en fullständig politisk kortslutning, och den har ingen som helst grund i verkligheten. Det är upp till varje suverän stat att bestämma vilka personer som ska få uppehålla sig i landet, och om en stat ger uppehållstillstånd till 0,100 eller 10 000 invandrare har överhuvudtaget inget med främlingsfientlighet att göra.

Om vi ser på några av Sverigedemokraternas hjärtefrågor kan vi ju lätt se att vår politik inte kan avfärdas som främlingsfientlig: Starkt försvar, valfrihet för föräldrar, sänka skatten för de svaga., ge pensionärerna en skälig tillvaro, göra samhället tryggare, en bra vård oavsett var du bor i landet, tandvårdsrefomer, alternativa bränslen för att skona miljön. Bedriva en bättre assimilering i samhället för att motverka utanförskap, kvinnofrid, en stark djurskyddslag, mera resurser till skolan, äldreombudsmän i varje kommun. Skolmorfar, nej till EU, motverka mobbing, lika rättigheter och skyldigheter för såväl svenskar som nyanlända mm.

Emma Söderberg Majanen vecklar in sig i en abstrakt tankebana när hon menar att Jimmie Åkesson gått vältalighetskurser och lanserar sitt parti som demokratiskt och vill måna om Sverige och dess invånare och tar det som bevis för främlingsfientlighet. Så enligt henne kan inte ett parti stå för en trygg folkhemstanke och en demokratisk värdegrund utan att bli sorterat som främlingsfientligt. Då ser inte vi något parti i Sverige som kan passera hennes nålsöga. Och därmed slår Emma Söderberg Majanen fast att hennes eget parti också är främlingsfientligt och sluter därmed sin egen ologiska cirkel.

Yngve Johansson 1 vice Ordförande Sd Värmland

Göran Olsson 2 vice Ordförande Sd Värmland