Åklagarmyndigheten

Svarsskrivelse till HD - utvisning; barnperspektivet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 16:36 CEST

Den tilltalade har utvisats efter att ha begått bl.a. grov misshandel mot tidigare sambo och ett av de två gemensamma barnen.

Frågan är om utvisning skall underlåtas med hänsyn till barnperspektivet. RÅ motsätter sig ändring och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd.


Läs mer

Länk till svarsskrivelsen
http://www.aklagare.se/upload/Dokumentsamling/H%C3%B6gsta%20domstolen/Svarsskrivelser%20och%20f%C3%B6rklaringar/%C3%85M%202007%204115%20Utvisning%20barnperspektivet.pdf