Förlaget Lohr gen Stahl

Svart, i dagens vita USA –inte välkommet att viga sig i dagens segregerande USA!

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2012 08:51 CEST

Svart, i dagens vita USA –inte välkommet att viga sig i dagens segregerande USA!

USA, är kanske den enda supermakt, överlägsna alla andra men långt ifrån fri från sina egna inhemska problem, främst de mellan svarta och vita. Segregationsfrågan, för många något som fanns i det förgångna lever fortfarande kvar och hålls intakt, främst i södern men är en fråga av vår nutid. Den utgör också en av huvudfrågorna i organisationen Ku Klux Klans verksamhet, något som det tidigare berättats om.

Mer än 50 år har gått sedan Martin Luther King Jr talade inför folket en viss söndag klocka 11, de flesta har förmodligen därefter blivit medvetna om ”de kristnas mest segregerande timme” eller åtminstone så motsätter de sig inte aktivt mot denna idé – medan andra fortfarande har förstått meddelandet.

Eller så är det bara att fråga Charles och Té Andrea Wilson i Jackson, Mississippi. De säger på fullaste allvar att: ”den vita kyrkan vägrade att viga oss på grund av vår ras”, de var svarta. Paret hade redan sänt ut inbjudningar och tryckt program samtidigt som de tillkännagivit att ceremonin skulle hållas på First Baptist Church of Crystal Springs. Då tillkallade kyrkans pastor, rev.Stan Weatherford paret för att informera dem att det inte skulle vara möjligt. Det var helt enkelt så att det fanns människor på orten som gav signaler att det inte vara lämpligt att viga ett svart par i kyrkan, att de skulle kunna rösta ut pastorn i kyrkan. Weatherford beslutade sig därför att det skulle vara bäst för alla om han utförde ceremonin på en annan ort i närheten av Cristal Springs och i en annan kyrka, bara en halv timmes bilfärd utanför Jackson. Enligt Weatherford ” Jag ville ha en kontrovers inom kyrkan, och inte bröllopet mellan Charles och TeÁndrea.”

Weatherford uttryckte sin förvåning över oppositionen som fanns inom kyrkan men sade att det var endast en liten minoritet av församlingen. Det har inte vigts någon afroamerikan någonsin inom kyrkan, som bildades 1883, så det var närmast som ett prejudikat, därför fanns det ett antal som reagerade på detta.” Idag efter all uppmärksamhet som de fått, så säger de att de välkomnar alla raser till församlingen och att man kommer att hålla interna diskussioner om hur man bör hantera dessa frågor. Charles Wilson, kritiserar First Baptist Church och dess beteende inför de sanna kristna värderingar. Jag fördömer de medlemmar som kände till detta samtidigt som de kallar sig för kristen men inte stå upp för detta. Han och frun är eniga i frågan, hon har växt upp med kyrkan, att älska och ta hand om alla oavsedd färg eller ras, men det är inte första gången raskonflikter av detta slag kommit upp i Crystal Springs eller annorstädes i olika regioner i södern.

1966 – var det Eddie James Stewart som utsattes för ett rasistiskt mord medan han befann sig i förvar av stadens polis. De i sin tur hävdade att han blev skjuten under ett flyktförsök.

År 1999 talade Dan M, Gibson, dåvarande borgmästare i Crystal Springs, vid en sammankomst av en vit makt röelse och ett råd av konservativa medborgare (CCC), de i sin tur sökte vid tidpunkten efter ursprung till sina vita medborgare som gjorde bittert motstånd i integrationen under 1950-60-talet. Det var också First Baptist Church som var den enda ”Deep South” församling dom försökte att upprätthålla Jim Crow-lagarna. Dessa var en form av lagar i USA från 1870-talet, vars syfte var att upprätthålla segregationen mellan olika etniska grupper, men den epokgörande domen från 1954 satte i praktiken stopp för dessa lagar, med undantag av Crystal Spring.

Tidigare samma månad, i Winfield, Alabama, sammankallade kyrkan för en årlig konferens för pastorer, inbjudan var riktad till alla vita kristna. Tydligt var här att rev. William C. Collier försvarade sin ras ensamrätt till Birmingham-området. I TV-stationen framgick det att han svarade:” Vi har inte resurser att betjäna andra människor – inte har vi fått inbjudningar till svarta sammankomster eller sammankomster till muslimer, och naturligtvis är vi inte bjudna till judisk sammankomster eller liknande.” Naturligtvis känner vi igen detta, en kyrka utvald av Gud, kopplas ihop med rasistiska, antisemitiska och kristna identitetsrörelse som hävdar att judar är ” djävelns sändebud” medan de vita är det utvalda folket.

Det är naturligtvis svårt att förstå, en supermakt som utkämpar ett globalt krig mot terrorism, som försöker att tillvarata mänskliga fri – och rättigheter, samtidigt som man utöva legitim tortyr när det känns rätt, medan man vänder sig mot regimer med anklagelser om brister att inte följa internationella konventioner när man själv inte följer dessa. Dessutom så finns segregationsproblemen kvar i landet, något som sedan länge inte är annat än historia bland västländerna. Är denna nation verkligen rätt representant att leda och styra världssamfundet?

Roland Lohr gen Stahl

Författare