Svenska Riskkapitalföreningen

SVCA kommenterar det kommande EU-direktivetför alternativa investeringar

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 11:22 CEST

Europeiska kommissionen aviserade igår det kommande förslaget till EU-direktiv för "Alternative Investment Fund Managers" (AIFM). Förslaget omfattar bland annat regler för riskhantering, likviditet, kapitaltäckning och värdering av riskkapital-bolagens innehav samt att riskkapitalägda bolag åläggs att följa vissa regler och rapporteringskrav.

"Riskkapitalindustrin stödjer naturligtvis ett regelverk som åtgärdar tillkorta-kommanden i det finansiella systemet, hanterar systemrisker och förbättrar företagsklimatet, men ingen av de utredningar om finansiella reformer som gjorts visar att riskkapitalbolag skulle innebära någon systemrisk. Därför är det tillfredsställande att se att man i det kommande lagförslaget i viss mån särskiljer på hedgefonder och riskkapitalbolag. Fortfarande verkar dock direktivet vara anpassat för mer kortsiktiga investeringar och till sin omfattning överstiger de ibland rapporteringskraven för marknadsnoterade bolag. Förslaget ska nu behandlas av medlemsstaterna och av EU-parlamentet. Vi ser fram emot en konstruktiv diskussion kring förslaget under det svenska ordförandeskapet", säger Marie Reinius, vd för Svenska Riskkapitalföreningen.

"Däremot är vi som bransch oroade över att direktivet kommer slå alltför hårt mot ett stort antal sunda och medelstora bolag i olika branscher runtom i Europa. Kostnaderna för regelefterlevnad kan bli stora och kan komma att påverka konkurrenskraften hos dessa ca 5000 bolag", avslutar Marie Reinius.

För mer information, vänligen kontakta:
Marie Reinius, VD, Svenska Riskkapitalföreningen, 070-313 11 11,
marie.reinius(a)svca.se


Svenska Riskkapitalföreningen
Swedish Private Equity & Venture Capital Association
Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
Phone: +46 8 678 30 90
Fax: +46 8 678 40 90
E-mail: info@svca.se
Web: www.svca.se