Middagsfrid

SvD:s artikel om Middagsfrids matleveranser

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 13:58 CET

SvD har i dag publicerat en artikel där de granskar Middagsfrids matleveranser.

I artikeln sägs att det fanns risk för att matvarorna i matkassarna inte varit tillräckligt kylda, på grund av att transporterna sker i ”okylda bilar” samt att frysta varor tinas under transporterna.

Vi förstår om våra kunder kan känna oro, och vill därför göra följande klarläggande:

Middagsfrid transporterar sina kylvaror i välisolerade lådor med kylelement (så kallad passiv kyla), för att säkerställa att kylkedjan är obruten.

De tester vi har gjort med passiv kyla har visat att våra matkassar har hållit samma kylnivå som vid transporter i kylbilar. Miljöförvaltningen i Stockholm har också genomfört en livsmedelskontroll av Middagsfrid, utan anmärkningar.

När det gäller frysta matvaror informerar vi våra kunder om att dessa ingredienser ska förvaras i kylskåp innan tillagning och inte frysas om.

Vi tar SvDs artikel på största allvar och har inlett en undersökning för att ta reda på om det finns risk för att kylkedjan skulle kunna ha brutits vid något tillfälle.

Vi kommer också att införa tätare kontroller av kylan i våra matleveranser och även förtydliga informationen till våra kunder, så att de hanterar matvarorna på rätt sätt.

Middagsfrid var det första företaget som började med hemleveranser av färdigplanerade matkassar med tillhörande recept. Målsättningen är att kunden skall få tid, kunskap och inspiration att laga god mat i vardagen från riktiga råvaror med hänsyn till hälsa, klimat och miljö.