Hebi Health Care AB

SVEA HOVRÄTT HAR BESLUTAT OM ÄNDRING AV TIDIGARE BESLUT OM VERKSTÄLLIGHET AV UTLÄNDSKT INTERIMISTISKT FÖRELÄGGANDE.

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 15:59 CET

I delårsrapporten för 3:e kvartalet 2006 informerades om att en Italiensk domstol beslutat om ett interimistiskt föreläggande till Hebi att betala 1,7 miljoner USD eller cirka 12,0 miljoner SEK. Svea Hovrätt har av motparten, ORSA S.r.l., ombetts att förklara avgörandet som verkställbart i Sverige.

Beslutet i den italienska domstolen gjordes utan att ge Hebi möjlighet att bemöta föreläggandet.

Den italienska domstolens beslöt den 16 januari, på Hebis yrkande, att upphäva sitt interimistiska föreläggande varefter Svea Hovrätt i beslut av den 15 februari avslagit Orsas begäran om verkställighet som ej verkställbart.


Hebi Health Care AB (publ)

Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär