Sveafastigheter

Sveafastigheter etablerar sin andra fond

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:39 CEST


Sveafastigheter Fund II har en förvärvskapacitet om 10 miljarder kronor och är inriktad på fastigheter i Sverige, Finland och övriga länder runt Östersjön

Sveafastigheter lanserar nu sin andra fond för fastighetsinvesteringar riktad mot svenska och internationella institutionella investerare. Den nya fonden, Sveafastigheter Fund II, har hittills inhämtat förbindelser från placerare att investera drygt 600 miljoner kronor i fondkapital. Under de kommande två månaderna planerar Sveafastigheter Fund II att inhämta förbindelser om ytterligare 400-600 miljoner kronor, vilket innebär att fondens tillgängliga kapital kommer att uppgå till mellan 1,0 och1,2 miljarder kronor. Avsikten är att under de kommande åren förvärva fastigheter med ett underliggande värde av cirka 10 miljarder kronor.

Investerare i fonden är ett 30-tal svenska och europeiska institutionella och privata investerare och merparten av kapitalet i den nya fonden kommer från investerare som placerat i Sveafastigheters första fond, Sveafastigheter Sverige I, som etablerades 2003. Sedan dess har fonden genomfört ett 15-tal förvärv med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Samtliga större investerare från den första fonden har förbundit sig att investera även i Sveafastigheter Fund II.

Till skillnad från Sveafastigheter Sverige I, som enbart investerade i förvaltningsfastigheter i Sverige, så kommer Sveafastigheter Fund II även att genomföra förvärv utanför Sverige samt medverka i utvecklingsprojekt.

– Vi är glada över att ha fått förtroende från investerarna för att starta en andra fond och ser fram emot att genomföra affärer på en vidare geografisk marknad än vad vi gjort tidigare. Enligt vår mening finns det fortsatta möjligheter till attraktiva förvärv i såväl Sverige som Finland och övriga Östersjöregionen genom att använda vår investeringsmodell som varit framgångsrik i den första fonden, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter.

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en private equity-firma med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I. I april 2006 lanserade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fund II.

Sveafastigheter Fund II är en fastighetsfond riktad till institutionella investerare. Fonden har en förvärvskapacitet om cirka 10 miljarder kronor. Fonden kommer främst att fokusera på förvärv av fastigheter med hög och uthållig löpande avkastning, oberoende av läge och fastighetstyp.

Sveafastigheter äger genom sina fonder fastigheter till ett värde av 5 miljarder kronor med en uthyrbar area om 700 000 kvadratmeter.

För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Simon de Château, verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se

Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se