Sveafastigheter

Sveafastigheter expanderar i Katrineholm

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 10:12 CEST

Sveafastigheter förvärvar ytterligare 400 centralt belägna lägenheter i staden

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I har tecknat avtal om att förvärva 14 fastigheter i centrala Katrineholm med sammanlagt 28 400 kvadratmeter uthyrbar area, varav 26 000 kvm bostadsyta fördelat på cirka 400 lägenheter. Förvaltningen av de nyförvärvade fastigheterna kommer att samordnas med förvaltningen av fastighetsbolaget EMAB som Sveafastigheter förvärvade i januari 2005.

I och med förvärvet stärker Sveafastigheter sin ställning i Katrineholm och Mälardalen och är, efter allmännyttan, den klart största bostadshyresvärden i Katrineholm med omnejd, med nära 1 100 lägenheter.

– De fastigheter vi nu köpt kompletterar vårt befintliga innehav i EMAB mycket väl och ligger i absoluta A-lägen i Katrineholms centrum. Genom samordning med EMAB kan vi effektivisera förvaltningen vilket gynnar oss i form av lägre kostnader och hyresgästerna i form av mer effektiv, bredare och snabbare service. Mälardalen är en intressant marknad och vi avser att fortsätta att arbeta aktivt med ytterligare affärer i regionen, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter.

Köpeskillingen baseras på ett sammanlagt fastighetsvärde om 155 miljoner kronor och Sveafastigheter tillträdde fastigheterna den 21 april 2006. Säljare är en privatperson.

Tillsammans med förvärv som undertecknats, men ännu inte tillträtts, är fonden Sveafastigheter Sverige I fullinvesterad.

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är ett kapitalförvaltningsföretag med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I.

Sveafastigheter Sverige I är den första svenska fastighetsfonden riktad till institutionella investerare. Fonden har en förvärvskapacitet om fyra till fem miljarder kronor. Fonden är inriktad på fastigheter med hög och uthållig löpande avkastning, oberoende av läge och fastighetstyp.

Sveafastigheter har hittills förvärvat fastigheter till ett värde av 4,3 miljarder kronor med en uthyrbar area om 600 000 kvadratmeter.

________________________________________
För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Simon de Château, verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se

Jörgen Olofsson, verkställande direktör EMAB, telefon 0150-34 93 05 eller 0709-68 16 65,
jorgen.olofsson@emab.se

Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se.