Sveafastigheter

Sveafastigheter förvärvar fastigheter i Finland

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:13 CEST

Sveafastigheter genomför sitt första förvärv i Finland – köper 18 fastigheter i Åbo och övriga sydvästra Finland

Fastighetsfonden Sveafastigheter Fund II har tecknat avtal om att förvärva 18 detaljhandelsfastigheter i främst Åbo och sydvästra Finland med sammanlagt 11 500 kvadratmeter uthyrbar area där Tradeka är största hyresgäst. Total köpeskilling uppgår till 11 miljoner euro.

Förvärvet genomförs i samarbete med den finska förvaltningsfirman HGR Property Partners som kommer att vara delägare i portföljen efter förvärvet. Den genomförda affären är startskottet för ett samarbete mellan Sveafastigheter och HGR i syfte att genomföra ytterligare förvärv i Finland.

Förvärvet av portföljen är inte bara Sveafastigheters första förvärv i Finland, det är också det första förvärvet som genomförs i fastighetsfonden Sveafastigheter Fund II. Sedan 2003 har Sveafastigheter genomfört förvärv med ett underliggande fastighetsvärde om nära 5 miljarder kronor i sin första fond – Sveafastigheter Sverige I.

Sveafastigheter Fund II har ett fondkapital om cirka 1 miljard kronor som avses investeras i fastigheter i Sverige, Finland och övriga länder runt Östersjön, dock med tyngdpunkt på Sverige och Finland. Avsikten är att under de kommande åren förvärva fastigheter med ett underliggande värde av cirka 10 miljarder kronor.

– Våren har varit en intensiv period för oss med arbetet att sätta upp den nya fonden och att utvärdera potentiella förvärv. Det är därför roligt när arbetet börjar ge frukt och vi är inte minst glada över att kunna genomföra vårt första förvärv i Finland i en affär som har alla förutsättningar att skapa god avkastning för fondinvesterarna. Samarbetet med HGR har dessutom fungerat bra och ger mersmak inför framtida förvärv i Finland, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter.

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en private equity-firma med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I. I april 2006 lanserade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fund II.

Sveafastigheter Fund II är en fastighetsfond för institutionella investerare och har en förvärvskapacitet om cirka 10 miljarder kronor. Fonden fokuserar främst på investeringar i fastigheter i Sverige, Finland och övriga länder runt Östersjön med hög och uthållig löpande avkastning, oberoende av läge och fastighetstyp.

Sveafastigheter äger genom sina fonder fastigheter till ett värde av 5 miljarder kronor med en uthyrbar area om 700 000 kvadratmeter.


För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Simon de Château, verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se

Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se