Sveafastigheter

Sveafastigheter förvärvar fastigheter i Torslanda och inleder samarbete med sikte på ytterligare investeringar

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:28 CEST

Sveafastigheter har i separata affärer förvärvat två fastigheter i Torslanda samt inlett ett samarbete inriktat på fastighetsförvärv och fastighetsutveckling med Volvo Group Real Estate och Volvo Pensionsstiftelse

De nu genomförda affärerna omfattar Sörred City, en fastighet med 15 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på en bilvårdsanläggning, ett daghem, ett närcentrum för handel och service samt en konferens- och fritidsanläggning, allt beläget inom de centrala delarna av Torslandaområdet samt en snart färdiguppförd produktionsanläggning om totalt 28 000 kvadratmeter för International Automotive Components Group (IAC), även denna inom Torslandaområdet. IAC är underleverantör till den svenska bilindustrin. Affärerna genomfördes den 1 juli.

Svefastigheter förvärvar Sörred City tillsammans med Volvo Pensionsstiftelse och IAC-anläggningen förvärvas av ett nystartat joint venture-bolag som gemensamt ägs av Sveafastigheter, Volvo Group Real Estate (VRE) samt Volvo Pensionsstiftelse. Syftet med det gemensamma bolaget är att skapa en plattform för att förvärva och utveckla fastigheter, främst sådana som inte till fullo omfattas av VRE:s kärnverksamhet idag.

- I och med de nu genomförda affärerna har vi kunnat förvärva två attraktiva och välbelägna fastigheter i Torslanda och dessutom lagt grunden för ett fortsatt samarbete med VRE och Volvo Pensionsstiftelse. Torslanda är ett spännande område, dominerat av en industri i omvandling och vi ser positivt på att medverka till utvecklingen av Torslanda tillsammans med starka samarbetspartners som kan branschen och området bättre än kanske någon annan, säger Simon de Château, VD på Sveafastigheter.

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en private equity-firma med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I. I april 2006 lanserade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fund II.

Sveafastigheter Fund II är en fastighetsfond för institutionella investerare och har en förvärvskapacitet om cirka 10 miljarder kronor. Fonden investerar i såväl utvecklingsprojekt som förvaltningsfastigheter i Sverige, Finland och övriga länder runt Östersjön.

Sveafastigheter äger genom sina fonder fastigheter till ett värde av cirka 7 miljarder kronor med en uthyrbar area, inklusive planerade utvecklingsprojekt, om nära 700 000 kvadratmeter.


För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Christer Andersson, COO Sveafastigheter, telefon 08 - 5450 7503, christer.andersson@sveafastigheter.se

Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se