Sveafastigheter

Sveafastigheter förvärvar Glashuset i Gustavsberg för 153 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 09:20 CET

Landstinget lokaliserar merparten av primärvården i Värmdö till fastigheten

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I har tecknat avtal om att förvärva Glashuset i Gustavsbergs hamn, Värmdö kommun. Fastigheten kommer efter pågående ombyggnation att husera merparten av Värmdö kommuns primärvård.

Hamnen och området kring Glashuset har historiskt varit starkt präglat av Gustavsbergs Porslinsfabrik som bedrev tillverkning fram till år 1994. Idag pågår en omvandling av hamnen till ett levande område med bostäder, kontor, mässhallar, konstgalleri, caféer, restauranger och fabriksbodar med bland annat glas och porslin. Glashuset uppfördes på 1970-talet och har genomgått en genomgripande ombyggnation för att anpassas till Landstingets behov.

Landstinget hyr drygt 50 procent av den uthyrbara arean på längre avtal och står för merparten av hyresintäkterna. Övriga hyresgäster är Gustavsbergs Hamn som bedriver mäss- och konferensverksamhet i fastigheten samt ett antal butiker. Fastigheten har en sammanlagd uthyr­bar area om 11 440 kvadratmeter , varav 5 420 m ² vårdlokaler och 5 400 m ² lagerytor som används för mäss- och konferensverksamheten. Därutöver finns kontor och butiker om drygt 600 kvadratmeter .


Säljare är Fagerdala Industri AB, som också är ägare till Gustavsbergs Hamn AB. Köpeskillingen uppgår till 153 miljoner kronor och Sveafastigheter tillträdde fastigheten den 1 mars 2006. Newsec var rådgivare åt säljaren.

– Gustavsbergs hamn är ett attraktivt område i en expansiv kommun och fastigheter med hyresgäster inom den offentliga sektorn är intressanta för oss då de är stabila motparter. Vår ambition är därför att vara en attraktiv part för kommuner, landsting och statliga myndigheter när det gäller fastighets- och lokalfrågor. Dessutom ser vi Värmdö som en väldigt intressant marknad och gör gärna fler förvärv där, säger Simon de Château , VD för Sveafastigheter.

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är ett kapitalförvaltningsföretag med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I.

Sveafastigheter Sverige I är den första svenska fastighetsfonden riktad till institutionella investerare. Fonden har en förvärvskapacitet om fyra till fem miljarder kronor. Fonden är inriktad på fastigheter med hög och uthållig löpande avkastning, oberoende av läge och fastighetstyp.

Sveafastigheter har hittills förvärvat fastigheter till ett värde av 4,3 miljarder kronor med en uthyrbar area om 583 000 kvadratmeter .


För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:

Simon de Château , verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52 , simon.de.chateau@sveafastigheter.se

Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se.