Sveafastigheter

Sveafastigheter förvärvar handelsfastigheter i Gävle

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:13 CEST

Sveafastigheter förvärvar i två separata affärer två handelsfastigheter i Hemsta, Gävle kommun.

Fastighetsfonden Sveafastigheter Fund II har förvärvat två fastigheter i stadsdelen Hemsta, strax söder om centrala Gävle; dels en förvaltningsfastighet innehållande ca 1 500 kvadratmeter handelsyta och dels en obebyggd fastighet där strax under 4 000 kvadratmeter handelsyta avses uppföras. Ett långsiktigt hyresavtal har tecknats med en rikstäckande dagligvarukedja avseende större delen av de nybyggda ytorna och diskussioner förs med potentiella hyresgäster till resterande cirka 1 200 kvadratmeter.

Förvärven genomförs baserat på ett fastighetsvärde om 25 miljoner kronor och investeringarna i ny- och ombyggnationer på fastigheterna beräknas till cirka 40 miljoner kronor.

– Vi har sedan tidigare god erfarenhet av fastighetsmarknaden i Gävle och vi avser att göra fler affärer i området, på egen hand eller i samarbete med lokala partners. Det ingångna avtalet innebär att området får en stark dagligvaruaktör och tillsammans med de ytterligare handelsytor som finns tillgängliga från nästa höst på de fastigheter vi nu förvärvat kommer det att bli ett attraktivt handelsområde, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter.


Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en private equity-firma med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I. I april 2006 lanserade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fund II.

Sveafastigheter Fund II är en fastighetsfond för institutionella investerare och har en förvärvskapacitet om cirka 10 miljarder kronor. Fonden investerar i såväl utvecklingsprojekt som förvaltningsfastigheter i Sverige, Finland och övriga länder runt Östersjön.

Sveafastigheter äger genom sina fonder fastigheter till ett värde av mer än 6 miljarder kronor med en uthyrbar area om mer än 700 000 kvadratmeter.

________________________________________
För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Simon de Château, verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se

Jörgen Österberg, investor relations Sveafastigheter, telefon 08-545 075 08 eller 0708-67 54 41,
jorgen.osterberg@sveafastigheter.se

Jörgen Olofsson, förvaltning och uthyrning Sveafastigheter, telefon 08-545 075 00 eller 0709-68 16 65, jorgen.olofsson@sveafastigheter.se

Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se.