Sveafastigheter

Sveafastigheter förvärvar i Stockholm för 725 Mkr

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:51 CEST

Köper Vattenfalls Nordenkontor i Råcksta från tyska IVG

Sveafastigheter har genom sina fonder Sveafastigheter Sverige I och Sveafastigheter Fund II förvärvat fastigheten Vattenfallet 2 i Råcksta, en dryg mil nordväst om centrala Stockholm. Störst hyresgäst är Vattenfall, som har sitt Nordenkontor i fastigheten. Övriga hyresgäster är Svenska Kraftnät och Lantmäteriet Kartcentrum. Total uthyrbar area uppgår till 81 000 kvadratmeter, främst kontor.

Anläggningen på fastigheten består av tolv sammanbyggda och tre mindre fristående enheter. Till fastigheten hör även byggrätter omfattande cirka 24 000 kvadratmeter bostadsarea och 18 000 kvadratmeter kontorsarea.

Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 725 miljoner kronor och Sveafastigheter tillträdde fastigheten den 26 april 2006. Säljare är det börsnoterade tyska fastighetsbolaget IVG som i sin tur förvärvade fastigheten 2001.

I och med denna affär har Sveafastigheter under den gångna veckan förvärvat fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka en miljard kronor och dessutom etablerat sin andra fond, Sveafastigheter Fund II. Förvärven har också inneburit att den första fonden, Sveafastigheter Sverige I, nu är fullinvesterad med fastigheter till ett värde om cirka 5 miljarder kronor.

– Förvärvet av Vattenfallet 2 är en av våra största enskilda affärer hittills och fastigheten ligger i ett bra läge med goda kommunikationer och har stabila och kvalitativa hyresgäster. De befintliga byggrätter som hör till fastigheten innebär att det finns goda möjligheter att utveckla fastigheten ytterligare, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter.

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en private equity-firma med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I. I april 2006 lanserade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fund II.

Sveafastigheter Fund II är en fastighetsfond för institutionella investerare och har en förvärvskapacitet om cirka 10 miljarder kronor. Fonden fokuserar främst på investeringar i fastigheter i Sverige, Finland och övriga länder runt Östersjön med hög och uthållig löpande avkastning, oberoende av läge och fastighetstyp.

Sveafastigheter äger genom sina fonder fastigheter till ett värde av 6 miljarder kronor med en uthyrbar area om 700 000 kvadratmeter.

________________________________________
För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Simon de Château, verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se

Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se.