Sveafastigheter

Sveafastigheter överlåter arenaprojektet till Kalmar FF

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 08:39 CEST

Upprepade förseningar och ett klart försämrat marknadsläge har i grunden förändrat förutsättningarna för tidigare överenskommelser. Sveafastigheter har därför beslutat att lämna sin aktiva roll i arenaprojektet. För att ändå möjliggöra ett bygge lämnar Sveafastigheter ett bidrag till Arenabolaget och skänker den
aktuella marken till Kalmar FF, förutsatt att arenan står klar senast 2011.

Sveafastigheter äger marken i kvarteret Bilen genom fonden Sveafastigheter Sverige I. Denna fond har en livslängd som sträcker sig till 2010, med en maximal möjlighet att förlänga den fram till 2012. De upprepade förseningarna har inneburit att det blivit tydligt att fonden inte kommer att kunna agera som aktiv part i arenaprojektet på det sätt som varit tanken från början.

Därutöver har, till följd av finanskrisen, de positiva effekter projektet hade för Sveafastigheter i form av vidare utvecklingsmöjligheter minskat kraftigt och skjutits långt fram i tiden.

Sammantaget är den enda rimliga konsekvensen att Sveafastigheter avstår från att delta i projektet. Det skulle vara både kostsamt och tidskrävande för Kalmar FF att börja om från början och utveckla en arena på en annan plats. Sveafastigheter har därför beslutat att överföra ägandet av marken där arenan projekteras till Kalmar FF:s arenabolag, efterskänka samtlig dokumentation avseende projektet till bolaget, vilket motsvarar en nedlagd kostnad om cirka 5 miljoner kronor samt lämna ett bidrag till arenabolaget om 5 miljoner kronor för att projektet fortsatt kan drivas
framåt, förutsatt att arenaprojektet påbörjas senast 31 mars 2010 och färdigställs senast under 2011.

- Sveafastigheter beklagar att processen tagit så pass lång tid att tidsfaktorn blivit en viktig del av övervägandet samt att förutsättningar som legat utanför såväl Sveafastigheters, arenabolagets som Kalmar kommuns kontroll försvårat genomförandet av arenaprojektet, särskilt som det är vår uppfattning att en ny arena skulle bidra positivt till såväl regionens som Kalmar FF:s vidare utveckling, säger Simon de Château, VD på Sveafastigheter.

- Upprepade överklaganden och en starkt förändrad finansmarknad är inget som någon part kunnat påverka. Detta resulterar nu i att Sveafastigheter lämnar projektet, vilket vi beklagar, samtidigt som vi ändå ges möjligheten att fullfölja vårt arenaprojekt, om än under nya förutsättningar, säger Ronny Nilsson, Arenabolaget.

För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:

Ronny Nilsson, Kalmar FF, telefon 0709 - 65 13 50
Jörgen Österberg, Sveafastigheter, telefon 08-5450 7508