Sveafastigheter

Sveafastigheter säljer bostadsfastigheter till Heimstaden för 680 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 10:53 CEST

Sveafastigheter säljer 27 fastigheter i Karlskrona, Ronneby, Kalmar och på Öland baserat på ett totalt fastighetsvärde om 680 miljoner kronor.

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I har via bolagsöverlåtelse sålt ett bestånd om 27 bostadsfastigheter i sydöstra Sverige till Heimstaden baserat på ett totalt fastighetsvärde om 680 miljoner kronor. Total uthyrbar area är 72 600 kvadratmeter, varav 60 600 kvadratmeter bostadsarea fördelat på 850 lägenheter. Heimstaden tillträdde fastigheterna den 22 augusti.

De nu sålda fastigheterna förvärvades av Sveafastigheter i två separata affärer 2005 då fastighetsbolagen Gallionen och Udden förvärvades från privatpersoner. Sveafastigheter har sedan dess sålt en fastighet i Kalmar och en i Karlskrona till nybildade bostadsrättsföreningar samt en fastighet i Gallionen-beståndet i samband med en portföljaffär tidigare 2007.

– Vår ursprungliga affärsplan innefattade försäljning av några av de mer attraktiva fastigheterna till hyresgästerna, vilket nu skett något tidigare än beräknat. Det som återstod var väl underhållna förvaltningsobjekt. Som en följd av sjunkande direktavkastningskrav och stigande ränta har vårt fokus skjutits allt mer mot nybyggnadsprojekt och fastigheter med utvecklingspotential. Därför bestämde vi oss för att sälja när vi fick ett bra erbjudande från Heimstaden, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter.


Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en private equity-firma med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I. I april 2006 lanserade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fund II.
Sveafastigheter Fund II är en fastighetsfond för institutionella investerare och har en förvärvskapacitet om cirka 10 miljarder kronor. Fonden investerar i såväl utvecklingsprojekt som förvaltningsfastigheter i Sverige, Finland och övriga länder runt Östersjön.
Sveafastigheter äger genom sina fonder fastigheter till ett värde av mer än 6 miljarder kronor med en uthyrbar area om mer än 700 000 kvadratmeter.

________________________________________
För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Simon de Château, verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se
Jörgen Österberg, investor relations Sveafastigheter, telefon 08-545 075 08 eller 0708-67 54 41,
jorgen.osterberg@sveafastigheter.se

Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se.