Sveafastigheter

Sveafastigheter säljer i Mjölby för 24,5 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:10 CET

Sveafastigheter avyttrar sex fastigheter i Mjölby, Mantorp och Skänninge för 24,5 miljoner kronor

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I har sålt sex fastigheter, omfattande ett antal butiks- och kontorslokaler samt 25 lägenheter, belägna i Mjölby kommun. Fastigheterna har fram till avyttringstillfället ingått i fastighetsbolaget EMAB Erikson & Malmnäs AB som Sveafastigheter förvärvade i januari 2005. Köparen, en privatperson, tillträdde fastigheterna den 1 februari.

- Genom försäljningen av fastigheterna i Mjölby är EMAB:S fastighetsbestånd koncentrerat till dess huvudmarknader, Katrineholm och Strängnäs. Genom att sälja till en privatperson med lokal förankring kan fastigheterna utvecklas ytterligare till förmån för hyresgäster och fastighetsägare. Även om vår affärsmodell bygger på långsiktigt ägande är vi alltid öppna för diskussioner rörande försäljningar av enskilda eller flera fastigheter givet att priset är rätt och att det passar vår strategi för de berörda fastigheterna, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter.


Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en private equity-firma med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I. I april 2006 lanserade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fund II.

Sveafastigheter Fund II är en fastighetsfond för institutionella investerare och har en förvärvskapacitet om cirka 10 miljarder kronor. Fonden fokuserar främst på investeringar i fastigheter i Sverige, Finland och övriga länder runt Östersjön med hög och uthållig löpande avkastning, oberoende av läge och fastighetstyp.

Sveafastigheter äger genom sina fonder fastigheter till ett värde av 7,5 miljarder kronor med en uthyrbar area om 920 000 kvadratmeter.

________________________________________
För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Simon de Château, verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se

Jörgen Österberg, investor relations Sveafastigheter, telefon 08-545 075 08 eller 0708-67 54 41,
jorgen.osterberg@sveafastigheter.se

Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se.