Sveafastigheter

Sveafastigheter säljer polishus i Kalmar och Västervik till AXA REIM-fond för 348 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 11:26 CET


Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I säljer två nyligen färdigställda och inflyttade polishus i Kalmar och Västervik till fonden Alternative Property Income Venture (APIV) som förvaltas av AXA REIM. Båda fastigheterna är i sin helhet uthyrda till Polismyndigheten i Kalmar län och Åklagarmyndigheten på långa kontrakt. Försäljningen genomförs baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 348 miljoner kronor. Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) är förvärvande parts långivare.

Kalmarfastigheten är bebyggd med 11 200 kvadratmeter, varav större delen utgörs av kontorsyta. Byggnaden färdigställdes 2008 och hyser Polismyndighetens i Kalmar län lokala huvudkontor på ett 20-årigt avtal. Åklagarmyndigheten hyr delar av byggnaden med ett tioårigt avtal.

Byggnaden i Västervik omfattar 4 000 kvadratmeter, färdigställdes 2006 och är i sin helhet uthyrd till Polismyndigheten I Kalmar län på ett 20-årigt avtal.

“Vi är stolta och nöjda over att än en gång ha demonstrerat vår förmåga att utveckla fastigheter och fastighetsportföljer i regionstäder till högkvalitativa tillgångar som tilltalar internationella investerare. Genom att fokusera på fastighetsinvesteringar främst utanför de största städerna i Norden med tydlig förvaltningspotential kan vi skapa värde för våra investerare genom att erbjuda coreinvesterare investeringsmöjligheter i fastigheter med starka hyresgäster på långa kontrakt. Vi är också glada över att fortsätta vår affärsrelation med AXA REIM som genom olika fonder tidigare förvärvat flera fastighetsportföljer från oss”, säger Simon de Château, VD på Sveafastigheter

Stefan Timan, transaktionsansvarig i Norden på AXA REIM kommenterar: “Efter att ha genomfört förvärv under 2009 till ett värde av 800 miljoner kronor är detta förvärv ytterligare ett bevis på att AXA REIM är en aktiv spelare på den nordiska marknaden. Kontraktslängden och de stabila hyresflödena liksom den tekniska kvaliteten på byggnaderna passar utmärkt in i APIVs paneuropeiska investeringsstrategi.”

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en private equity-firma med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I. I april 2006 lanserade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fund II. Under våren 2010 lanseras den tredje fonden, Sveafastigheter Fund III som avses ha ett eget kapital om upp till 400 miljoner euro.
Sveafastigheter är baserat i Stockholm och kommer under hösten 2009 att öppna ett kontor i Helsingfors.

För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Simon de Château, verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se
Christer Andersson, COO Sveafastigheter, telefon 08-545 075 03 eller 0706-63 45 44,
christer.andersson@sveafastigheter.se

Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se