Sveafastigheter

Sveafastigheter tillträder polishus i Västervik

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 14:11 CET

Sveafastigheter förvärvar enligt avtal det nyligen färdigställda polishuset i Västervik av Peab.

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige 1 förvärvar, i enlighet med det avtal som träffats tidigare, det nybyggda polishuset i Västervik från byggherren Peab per den 1 november 2006. Polisen har tecknat ett 20-årigt hyresavtal och har redan flyttat in i byggnaden som kommer att invigas officiellt vid en ceremoni den 8 november.

Det nya polishuset har en total area om cirka 4 000 kvadratmeter och innefattar bland annat häktesceller, förhörsrum och kontor. Planlösningen är framtagen i samarbete med polisen för att passa myndighetens behov.

– Det är glädjande att polisen kan flytta in i enlighet med den ursprungliga tidsplanen och att vi därmed kan tillträda som ägare till fastigheten. Peab har gjort ett mycket bra jobb och vår målsättning är nu att vara en lyhörd och professionell hyresvärd för polismyndigheten, som ju ställer höga krav på förvaltning och ägande avseende sina verksamhetslokaler. Detta befäster vår ställning som attraktiv hyresvärd för hyresgäster inom offentlig verksamhet och förvaltning, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter.

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en private equity-firma med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I. I april 2006 lanserade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fund II.
Sveafastigheter Fund II är en fastighetsfond för institutionella investerare och har en förvärvskapacitet om cirka 10 miljarder kronor. Fonden fokuserar främst på investeringar i fastigheter i Sverige, Finland och övriga länder runt Östersjön med hög och uthållig löpande avkastning, oberoende av läge och fastighetstyp.
Sveafastigheter äger genom sina fonder fastigheter till ett värde av 6,5 miljarder kronor med en uthyrbar area om 850 000 kvadratmeter.

För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:

Simon de Château, verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se

Jörgen Österberg, investor relations Sveafastigheter, telefon 08-545 075 08 eller 0708-67 54 41,
jorgen.osterberg@sveafastigheter.se

Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se.