Sveafastigheter

Sveafastigheters första fond fullinvesterad

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:33 CEST

Har förvärvat fastigheter för nära 5 miljarder kronor sedan 2003

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I är efter gårdagens förvärv av Vattenfalls Norden-kontor i Råcksta fullinvesterad. Fonden startades 2003 med förbindelser från investerare om 450 miljoner kronor och har sedan dess förvärvat ett 15-tal fastighetsportföljer i Sverige med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 4,9 miljarder kronor.

Fokus för Sveafastigheter Sverige I har legat på investeringar i fastigheter med hög och uthållig löpande avkastning, oberoende av läge och fastighetstyp. Den totala portföljen har därför en bred geografisk och kategorimässig spridning. Målsättningen när Sveafastigheter Sverige I etablerades var att fonden skulle vara fullinvesterad senast vid utgången av 2006, en tidsplan som alltså slagits med råge.

I dagarna har Sveafastigheter etablerat sin andra fond, Sveafastigheter Fund II, som till skillnad från Sveafastigheter Sverige I, som enbart investerade i förvaltningsfastigheter i Sverige, även kommer att genomföra förvärv utanför Sverige samt medverka i utvecklingsprojekt.

– Förvärvfasen är nu över för Sveafastigheter Sverige I och vi kommer under de kommande åren att inrikta oss på förvaltning och förädling av innehaven. Den fastighetsportfölj vi under drygt två år byggt upp har överträffat våra högt ställda förväntningar och vi har dessutom stora möjligheter att utveckla bolagen och delportföljerna för att skapa ytterligare värde för såväl hyresgäster som investerarna i fonden, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter.

Bifogat detta pressmeddelande finns en kort översikt över den fastighetsportfölj som Sveafastigheter Sverige I byggt upp. För ytterligare information om våra fastigheter och portföljer hänvisas till vår hemsida, www.sveafastigheter.se.

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en private equity-firma med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I. I april 2006 lanserade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fund II.

Sveafastigheter Fund II är en fastighetsfond för institutionella investerare och har en förvärvskapacitet om cirka 10 miljarder kronor. Fonden fokuserar främst på investeringar i fastigheter i Sverige, Finland och övriga länder runt Östersjön med hög och uthållig löpande avkastning, oberoende av läge och fastighetstyp.

Sveafastigheter äger genom sina fonder fastigheter till ett värde av 6 miljarder kronor med en uthyrbar area om 700 000 kvadratmeter.

________________________________________
För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Simon de Château, verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se

Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se.