SveaReal AB

SveaReal går bättre än någonsin!

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2014 08:23 CET

Med en ökning på 30% sedan fjolåret, hamnar årets förvaltningsresultat på 150 MSEK (117).
Det totala resultatet före skatt nådde rekordnivån 236 MSEK (83).

- Det har varit ett utmanande år med tuffa förutsättningar, men jag känner mig ändå nöjd och mycket optimistisk inför 2014. Marknaden är positiv till vår typ av fastighetsportfölj och vi har nu en stark organisation på plats.
Under året har vi speciellt fokus på att minska vakansgraden som uppstod i samband med
det omfattande fastighetsförvärvet i Kista förra året. Dessutom utvärderar vi möjligheten för en ägarspridning och notering av aktien på Stockholmsbörsen under 2014, kommenterar en förväntansfull VD Claes Malmkvist.

Året i korthet

 • Hyresintäkterna uppgick till 708 MSEK (466). Ökningen beror på ett
  större fastighetsbestånd.

 • Fastighetskostnaderna uppgick till 200 MSEK (115).

 • Driftnettot uppgick till 509 MSEK (351).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 150 MSEK (117).

 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till –159 MSEK (–96) och på derivat
  till +245 MSEK (–7).

 • Resultat efter skatt uppgick till 155 MSEK (67).

 • Under året har två fastigheter avyttrats till ett värde om 91 MSEK.

 • Årets investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 129 MSEK (65) och
  merparten avser anpassningar till nya och befintliga hyresgäster.


SveaReal AB äger och utvecklar fastigheter för kontor, lager och logistik på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 80 fastigheter med en lokalyta på 840 000 kvm. Bolaget omsätter ca 700 MSEK och har 25 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. SveaReals aktieägare består i första hand av norska institutionella kapitalplacerare, privata bolag och privatpersoner.

Besök vår hemsida för mer information www.sveareal.com.