SveaReal AB

SveaReal levererar enligt plan

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 08:25 CEST

Första kvartalet inleddes i positiv riktning och förvaltningsresultatet landade på 29 MSEK (35), vilket är i nivå med årets plan.
På uthyrningssidan har året börjat positivt och det har varit en ökad aktivitet på i stort sett alla våra marknader med en samlad positiv nettouthyrning.
- Det känns som att de flesta kurvor pekar åt rätt håll, säger VD Claes Malmkvist.

Perioden i korthet
• Hyresintäkterna uppgick till 171 MSEK (176). Minskningen beror på ökad vakans samt  ett något mindre fastighetsbestånd.
• Fastighetskostnaderna uppgick till 51 MSEK (61). De lägre kostnaderna beror framförallt på den milda vintern men även föregående års driftsinvesteringar vilka reducerat energiförbrukningen.
• Driftnettot uppgick till 120 MSEK (115).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 29 MSEK (35).
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till –13 MSEK (–2) och på derivat till –40 MSEK (76).
• Resultat efter skatt uppgick till –15 MSEK (93).
• Kvartalets investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 25 MSEK (28) och merparten avser anpassningar till nya och befintliga hyresgäster.

För vidare frågor kontakta SveaReals VD Claes Malmkvist, 0705-566721.

SveaReal AB äger och utvecklar fastigheter för kontor, lager och logistik på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 80 fastigheter med en lokalyta på 840 000 kvm. Bolaget omsätter ca 700 MSEK och har 26 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. SveaReals aktieägare består i första hand av norska institutionella kapitalplacerare, privata bolag och privatpersoner.

Besök vår hemsida för mer information www.sveareal.com.