SveaReal AB

SveaReal slutspurtar och dubblar sitt resultat

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 13:39 CET

SveaReals siffror för tredje kvartalet pekar fortsatt uppåt och periodens resultat ligger på 26 MSEK (13 MSEK). Marknadsvärdet av koncernens fastighetsbestånd bedöms kvarstå på samma nivå som den externa värderingen som gjordes andra kvartalet (4 761 MSEK).

- Ett målmedvetet miljöarbete har börjat ge allt tydligare resultat i form av lägre energikostnader och därmed även nöjda kunder och ett starkare varumärke, säger SveaReals VD Claes Malmkvist.

SveaReals hyresintäkter fortsätter att öka, framför allt beroende på en fortsatt låg ekonomisk vakansgrad på 4,8 %.

- Utvecklingen framåt ser positiv ut och vi stärker våra positioner både när det gäller utvecklingen av resultatet och bolagets likviditet, avslutar Claes Malmkvist.

Läs mer i delårsrapporten hemsidan.

SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vår styrka är tillhandahållande av kommersiella fastigheter för logistik, kontor och industri genom nära kundrelationer på tillväxtorter som Storstockholm, Linköping, Västerås, Borås och Öresundsregionen.
SveaReals framgång bygger på medarbetarnas engagemang och kunskap om kundernas behov och förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter.

Handel med SveaReals aktier sker via aktiehandlare på den norska marknaden.
För mer information besök oss på www.sveareal.com.