SveaReal AB

SveaReals första GreenBuilding-certifieringar!

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2011 15:20 CET

Som ett led i SveaReals miljöarbete, har nu de första fastigheterna i beståndet blivit GreenBuilding-certifierade.

Det är en av SveaReals fastigheter i Årsta i Stockholm samt en i Östra Hamnen i Malmö som nu uppfyller alla ställda krav & kriterier för att certifieras enligt GreenBuilding.

SveaReal har genomfört energibesparande åtgärder i syfte att sänka energiförbrukningen. Detta ger stora besparingar för både hyresgästerna och SveaReal, samtidigt som det bidrar till en hållbar framtid.

- Detta är våra första fastigheter som certifieras och vi kommer nu att öka takten kommande år. Vi är stolta över att kunna presentera fastigheter som trots några år på nacken ändå har en naturlig plats i ett framtida klimatvänligt fastighetsbestånd,avslutar SveaReals VD Claes Malmkvist.

För vidare frågor kontakta SveaReals VD Claes Malmkvist, 031-63 65 90 eller miljöansvarig Henrik Rönndahl, 040-10 77 57.

SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vår styrka är tillhandahållande av kommersiella fastigheter för logistik, kontor och industri genom nära kundrelationer på tillväxtorter som Storstockholm, Linköping, Västerås, Borås och Öresundsregionen.
SveaReals framgång bygger på medarbetarnas engagemang och kunskap om kundernas behov och förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter.

Handel med SveaReals aktier sker via aktiehandlare på den norska marknaden.
För mer information besök oss på www.sveareal.com.