Sveaskog

Sveaskog finansierar två professurer inom naturbaserad turism

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 10:08 CEST

Sveaskog har beslutat att finansiera två professurer inom naturbaserad turism. En av professurerna inrättas vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå med inriktning på vilt- och fisketurism samt viltförvaltning och den andra vid European Tourism Research Institute, ETOUR, i Östersund med inriktning på naturupplevelser. Satsningen är ett led i Sveaskogs arbete med att utveckla skogens värden.

- Den svenska naturen är en värdefull resurs som vi kan ta tillvara bättre genom en utvecklad turistnäring. Med ökad kunskap inom området vill vi ge landets turistregioner och entreprenörer bättre förutsättningar att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag, säger Sveaskogs styrelseordförande Bo Dockered.

De båda professurerna som Sveaskog finansierar är treåriga. Den ena professuren kommer att vara inriktad på vilt- och fisketurism samt viltförvaltning och inrättas vid skogsfakulteten på SLU i Umeå. Den andra professuren inriktas på forskning kring kommersiellt bärkraftiga naturupplevelser och placeras vid ETOUR, som är en institution vid Mittuniversitetet i Östersund.

- Vi för nu samtal med de båda institutionerna om inriktning och kvalitetssäkring för professurerna. Vår förhoppning är att professurerna kan inrättas under våren 2006, säger Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog.


Sveaskog har fått i uppdrag av ägaren staten att bidra till utvecklingen av naturbaserad turism, genom att ställa mark till förfogande för entreprenörer samt genom att samordna arbetet med naturbaserad turism på statens marker. Inriktningen för Sveaskogs arbete är inte att bedriva egen turismverksamhet. Däremot ska Sveaskog utveckla skogens värden genom att göra marken tillgänglig för jakt, fiske och naturupplevelser. En sådan satsning innebär att Sveaskog underlättar ekonomisk tillväxt i glesbygd och samtidigt ökar avkastningen på skogen.

För mer information kontakta:
Bo Dockered, Styrelseordförande Sveaskog, tel 070-674 01 19
Ann-Britt Edfast, FoU-chef Sveaskog, tel 0911-784 11, 070-277 00 84
Linda Andersson, Informationschef Sveaskog, tel 070-872 22 05